date_range سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ access_time ۱۰:۰۰:۰۰ ب.ظ

نسل جوان با تحقیق و توسعه احیا می‌شود و اقتصاد با احیای نسل جوان

نسل جوان با تحقیق و توسعه احیا می‌شود و اقتصاد با احیای نسل جوان
منبع خبر: جوان آنلاین

اتخاذ همان رویه‌ای که موجب شد دلار امریکا قدرت بین‌المللی پیدا کند، سبب می‌شود ریال نیز بتواند چنان قدرتی پیدا کند.

اتخاذ همان رویه‌ای که موجب شد دلار امریکا قدرت بین‌المللی پیدا کند، سبب می‌شود ریال نیز بتواند چنان قدرتی پیدا کند. آن رویه تلاش برای عدم‌کسری بودجه برای دولت امریکا نبوده است آن رویه چه بود؟ مسئله در آن است که نحوه سیاست‌های مالی یا همان خرج کردن دولت‌هاست که ارزش پول ملی یک کشور را تعیین خواهد کرد. مسئله به میزان پول در یک کشور نیست، مسئله به آن مرتبط است که پول چگونه خرج می‌شود.  اگر منابع در اختیار یک کشور زیاد باشد هر خرج نادرست می‌تواند مانعی برای به نتیجه رسیدن خرج‌های درست باشد و خرج‌کردن‌های درست زیرسؤال برده می‌شود و این‌گونه پارادوکس درآمد عملی می‌شود (هرچه درآمد بیشتر توسعه‌نیافتگی بیشتر، نیاز به نقدینگی بیشتر). خرج کردن درست با هدف‌گذاری رشد اقتصادی بالا محقق نمی‌شود.

خرج کردن درست در تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه ستون فقرات تکنولوژی و خلق پول از تولید و تولید تمام ماجرای ارزش پول یک کشور است. تحقیق و توسعه پول را برای کشورهای دیگر نهاده تولید قرار می‌دهد و حیات دلار در معرض تهدید قرار می‌گیرد. زمانی که شما سیستم مالی حاکم بر اقتصاد امریکا برای احیای تحقیق و توسعه را مشاهده می‌کنید، متوجه می‌شوید منابع تامین این خرج درست لزوماً مالیات نبود. دولت امریکا نه نگاه اقتصادی به اقتصاد امریکا دارد که با این نگاه ثمرات خرج‌های درست خود که عرض شد تحقیق و توسعه را از بین ببرد و نه کسری بودجه را تهدید اقتصاد خود می‌داند. 

 تصور ما این است که کسری بودجه به منزله پاشنه‌آشیل یک ملت می‌تواند باشد. این عدم درست خرج‌کردن و مانع شدن برای درست خرج کردن است که پاشنه آشیل یک ملت است. آن زمان که نهاد‌های امریکایی از ایران می‌خواستند هزینه‌های دولت خود را کاهش دهد با این تصور که نگران بازپرداخت‌های وام‌های دلاری خود هستند، این امر حاصل نشد که این یک فریب است. تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت و اهمیت جلوه دادن کاهش کسری بودجه یک فریب است. واژه کسری بودجه برای اهداف سیاسی خلق شده است. این تصور که برای دولت امریکا نگاه درآمدزایی به اقتصاد حاکم است نیز یک فریب است. گاهی انطباق اهداف سیاسی با اهداف اقتصادی سبب می‌شود علت اهداف اقتصادی دانسته شود ولی علت اهداف اقتصادی نیست، اگر علت اهداف اقتصادی است چرا امریکا اسلحه به هر کسی نمی‌فروشد. این روسیه است که اسلحه هم به ایران و هم به عربستان می‌فروشد، چون انگیزه‌های سیاسی بین‌المللی را در چارچوب منافع سیاسی حفظ حاکمیت خود تعریف می‌کند.

فریب دادن اینکه امریکا صاحب اهداف اقتصادی است سبب می‌شود دلار همچنان در قدرت بین‌المللی بماند. زمانی دلار جایگزینی خواهد داشت که نگاه به اقتصاد توسط صاحبان سیاست تغییر کند. تحقیق و توسعه معلول اهداف سیاسی است و منجر به اینکه پول کشور نهاده تولید برای کشور‌های دیگر شود و این همان جایگزینی است که ایجاد می‌شود و دقت شود این همان خرج کردن درست پول است و نیاز به وام خارجی ندارد که نحوه مصرف آن به شدت اشتغال‌زا و ضد بحران است. در ایران تا زمانی که خرج کردن‌های نادرست از ریشه کنده نشود، تا زمانی که بر هزینه‌های جاری کنترل صحیحی نداشته باشیم، خرج کردن‌های درست راه‌ساز نخواهد شد. (لغو قانون خصوصی بودن بازار پول و کنترل شدید بر بانک‌های دولتی به طور مثال) مانع‌سازی برای خرج کردن‌های نادرست و غلبه دادن نگاه سیاسی اسلامی بر نگاه و اهداف اقتصادی جهت اجرایی کردن تحقیق و توسعه مسیر احیای نسل جوان خواهد بود؛ نسل جوان با تحقیق و توسعه احیا می‌شود و اقتصاد با احیای نسل جوان!

باید توجه داشت آن واحدهایی که به دریافت حمایت‌های تحقیق و توسعه شناخته خواهند شد به هیچ وجه خروجی‌ای جز کاهش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های بزرگ مقیاس یا طراحی و خلق تکنولوژی جدید نخواهند داشت، اینکه خروجی آنها یک فرایند پرسود باشد که اصل و فرع وام دریافتی را برگردانند به هیچ وجه نباید برای آنها تعریف شود زیرا این تعریف به مثابه ذبح تحقیق و توسعه است. حمایت‌ها در قالب تحقیق و توسعه رایگان است چراکه یک واحد تحقیق و توسعه یک واحد کاسبکارانه نیست و موفقیت و تقویت اقتصاد منوط به وجود زنجیره‌ای است که نگاه کاسبکارانه نداشته باشد، این واحد‌ها را باید ستون فقرات اقتصاد یک کشور دانست.
نمایش موجودیت‌ها