date_range پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۷:۴۰:۰۰ ب.ظ

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
دسته خبری: چندرسانه‌ای

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش در ورزشگاه سنت‌پترزبورگ آمده است.

خبرنامه دانشجویان ایران:

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش

 

تصویرها
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
تصاویر آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار با مراکش
نمایش موجودیت‌ها