date_range شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۵:۳۵:۰۰ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

از این حسن شبکه‌های اجتماعی خوشم میاد که پته خیلی‌هارو که میتونستند برای مردم نماد وطن‌دوستی بحساب بیان میرزه روآب. درد وطن دارهایی که برای خائنان وطن آرزوی سرسلامتی می‌کنند یا دیکتاتورکوچولوهای فرورفته در نقش لیبرال وآزادیخواه و سینه‌زنان آزادی‌های فردی و بیان که همین نزدیکها زیادند!

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تبریک تولد احمد باطبی توسط مهناز افشار با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. این بازیگر پرحاشیه سینما اخیر در پست توئیتری خود تولد احمد باطبی از اعضای اصلی امضا کننده نامه معروف به ترامپ برای تحریم بیشترمردم ایران، تبریک گفته است. موضوعی که بلافاصله با واکنش های تندی از سوی کاربران این شبکه همراه شده است. افشار نوشته است: " مبارک باشه آقا الهی در کنار خانواده شاد باشی "

یکی از کاربران توئیتر نوشت: "ازاین حسن شبکه های اجتماعی خوشم میاد که پته خیلیها رو که میتونستند برای مردم نماد وطندوستی بحساب بیان میرزه روآب. درد وطن دارهایی که برای خائنان وطن آرزوی سرسلامتی میکنند یا دیکتاتورکوچولوهای فرورفته در نقش لیبرال وآزادیخواه وسینه زنان آزادیهای فردی وبیان که همین نزدیکها زیادند!" یکی دیگر از کابران نیز می نویسد: "مهناز افشار تولد باطبی رو تبریک گفته الان براش پیامک میاد: مشترک گرامی، حجم بسته شیرخشک فاسد .......افزایش یافت، لطفا برای بسته شبانه تولد ترامپ و برای بسته نامحدود تولد ابوبکر بغدادی را تبریک بگویید" و یکی دیگر از کاربران نیز نوشت: "مهناز افشار تولد احمد باطبی رو تبریک گفته و نوشته الهی شاد باشی:) تنها راهی که باطبی میتونه شاد باشه، تحریم بیشتر مردم ایرانه! نیست خانم افشار؟"

بیشتر بخوانید: درخواست وطن‌فروشانه باطبی، نتیجه «دولتی» کردن تشکل‌های دانشجویی

احمد باطبی یکی از افرادی است که در غائله کوی دانشگاه در تهران نقش اساسی را ایفا کرد و پس از 9 سال زندانی بودن در سال 87 از ایران فرار کرد.

در ادامه مهمترین توئیت های منتشر شده درباره این حرکت مهناز افشار آمده است:

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟

تصویرها
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
واکنش‌های تند کاربران توئیتر به تبریک تولد احمد باطبی توسط بازیگر زن مشهور؛ چرا مهناز افشار به سردسته امضاکنندگان نامه تحریم ایران تبریک گفت؟
نمایش موجودیت‌ها