date_range سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۴۵:۰۰ ب.ظ

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
دسته خبری: سیاست|تحصیل

طی مراسمی که صبح امروز در دانشگاه تهران و با حضور شخصیت‌های سیاسی و علمی کشور برگزار شد، حجه‌الاسلام مصطفی رستمی با حکم رهبر معظم انقلاب، جایگزین حجه‌الاسلام محمد محمدیان در ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها شد.

خبرنامه دانشجویان ایران:

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

تصویرها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
تصاویر جلسه تکریم و معارفه روسای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
نمایش موجودیت‌ها