در راستای تحقق دستور وزیر اقتصاد صورت گرفت: تفویض تایید گزارش حسابرسی دستگاه‌ها به ادارات کل استانی وزارت اقتصاد

در راستای تحقق دستور وزیر اقتصاد صورت گرفت: تفویض تایید گزارش حسابرسی دستگاه‌ها به ادارات کل استانی وزارت اقتصاد

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با صدور دو بخشنامه، ضمن تعیین ساز و کار حسابرسی بدهی‌ها و مطالبات دولت و تغییر زمان‌بندی ارسال گزارشات سامانه سماد از ماهانه به فصلی، تایید گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها را به این ادارات کل تفویض کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور این اقدام را در راستای تحقق دستور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تفویض بخشی از تکالیف و مسئولیت های ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به واحدهای متناظر استانی صادر و ابلاغ کرده است.
 

این گزارش حاکی است، در بخشنامه شماره 57.28253 مورخ 22 اردیبهشت 1397 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می خوانیم: در خصوص تغییر زمان بندی ارسال گزارشات الکترونیکی بدهی ها و مطالبات واحدهای گزارشگر (از طریق سامانه سماد) از ماهانه به مقاطع فصلی (سه ماهه) و همچنین تفویض مسولیت تایید گزارشات دستگاه های اجرایی استانی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط؛ با تایید گزارشات استانی توسط مدیر سامانه در استان، امکان چاپ گواهی اعلام وصول ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به منظور ارایه به مراجع مربوط فراهم می شود.
 

این گزارش در ادامه، بخشنامه مشترک شماره 57.31685 مورخ 25 اردیبهشت ماه سالجاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را مورد اشاره قرار می دهد که بر مبنای آن، به منظور تسهیل و تسریع در انجام فرآیند حسابرسی گزارش بدهی ها و مطالبات سال 1396 دستگاه های اجرایی دولتی (اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی)، در اجرای حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، زمان بندی ارایه گزارشات سالانه توسط دستگاه هایی اجرایی و ساز و کار اخذ تاییدیه حسابرسی مربوط، تعیین شده است.
 

شایان ذکر است، به منظور اطلاع رسانی بیشتر، علاوه بر ابلاغ رسمی و مکتوب بخشنامه های صادره، متن مربوط در پورتال مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به نشانی www.iridmo.mefa.ir   (در بخش مربوط به گزارشگری بدهی ها و مطالبات) نیز درج شده است.

نمایش موجودیت‌ها