date_range دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۷:۰۶:۰۰ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

ارزیابی کمی نفوذ آب به خاکهای متاثر از نمک دریاچه ارومیه توسط فناوران کشور

ارزیابی کمی نفوذ آب به خاکهای متاثر از نمک دریاچه ارومیه توسط فناوران کشور
منبع خبر: نسیم آنلاین

«ارزیابی کمی و پهنه‌بندی نفوذ آب به خاکهای متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه» عنوان پروژه‌ای است که توسط محققان کشور و پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد.

به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ خاکهای متاثر از نمک در بخشهای مختلف کشورمان ایران و از جمله در استان آذربایجان غربی وسعت بالایی دارند و به دلیل مدیریتهای ناکارآمد وسعت آنها روز به روز در حال افزایش است.

این خاکها دارای شرایط ویژه بوده و تغییرات مکانی و زمانی در آنها دارای الگویی متفاوت از دیگر انواع شناخته شده خاک است بنابراین نفوذ آب به این خاکها متفاوت از سایر انواع خاکهاست.

داده های نفوذ آب به خاک برای دستیابی به مدیریت صحیح بهسازی خاک، آبیاری، ذخیره رطوبتی مطلوب خاک در مناطق خشک، عملکرد زراعی قابل قبول و سامانه پایدار حفاظت، جلوگیری از فروسایی اراضی و منابع خاک و آب، طراحی سیستمهای آبیاری، مطالعات هیدرولوژی، مدیریت منابع آب و حفاظت خاک و طراحی و اجرای پروژه های زهکشی و کنترل فرسایش خاک در حوضه های آبخیز و شبیه سازی حرکت آب و املاح ضروری است.

با این حال این داده ها در منطقه بسیار اندک بوده و برای بیشتر بخشها وجود ندارد همچنین مکان یابی نقاط با نفوذپذیری کم و زیاد در چنین مناطقی، مدیریت این گونه خاکها را نیز راحت تر می کند.

بنابراین مطالعه کمی نفوذ آب به خاک و بررسی تغییرات مکانی آن بویژه در خاکهای متاثر از نمک منطقه بسیار ضروری است؛ در این راستا طرحی با عنوان «ارزیابی کمی و پهنه بندی نفوذ آب به خاکهای متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه» توسط محققان کشور و پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد.

با توجه به بحران فراگیر خشکسالی و بویژه بحران بوجود آمده برای دریاچه ارومیه نتایج این تحقیق در مدیریت حوضه آبریز دریاچه و افزایش تحویل آب به دریاچه و همچنین مدیریت بهینه مصرف آب در این حوضه بسیار مؤثر است.

تعیین روش استوانه ای و انداره مناسب استوانه (حجم معرف نمونه) برای اندازه گیری نفوذ آب به خاکهای متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه و اندازه گیری صحرایی، کمی سازی و پهنه بندی نفوذ آب به خاکهای متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه برای استفاده در اجرای پروژه های مربوطه از جمله پخش سیلاب، تغذیه ی سفره آب زیرزمینی و اصلاح خاک برخی از اهدافی است که این پروژه دنبال می کند.

همچنین شناسایی و کمی سازی رفتار نفوذپذیری خاکهای متاثر از نمک استان، مدیریت صحیح آبیاری، ذخیره رطوبتی مطلوب خاک در مناطق خشک، عملکرد زراعی قابل قبول و سامانه پایدار حفاظت، جلوگیری از فروسایی اراضی و منابع خاک و آب، طراحی سیستمهای آبیاری، مطالعات هیدرولوژی، مدیریت منابع آب و حفاظت خاک و طراحی و اجرای پروژه های زهکشی و کنترل فرسایش خاک در حوضه های آبخیز و شبیه سازی حرکت آب و املاح و آلاینده ها در خاک و تهیه بانک داده ای مناسب از اطلاعات نفوذ آب به خاک و ارائه آن به بخشهای اجرایی-تحقیقاتی-تصمیم گیر برای استفاده در پروژه های مورد نظر برخی از کاربردهای نتایج این پروژه است.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

نمایش موجودیت‌ها