date_range چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ access_time ۰۷:۲۴:۴۶ ق.ظ
تعداد 3 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی برای نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی برای نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش
منبع خبر: نسیم آنلاین
دسته خبری: سیاست|تحصیل

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، خط‌مشی‌های نظارت و ارزشیابی مصوبات این شورا را برشمرد و گفت: هم‌افزایی نظارتی در سطوح مختلف نظام آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی و روحیه خودکنترلی از جمله این سیاست‌هاست.

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مجید رعنایی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه هماهنگی با گروه های نظارتی این شورا با اشاره به اینکه هدف نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی هدایت گرایانه، خیرخواهانه، اصلاح، رفع موانع، محدودیت ها و چالش های اجرای مصوبات است، اظهار داشت: در این زمینه تعامل بین دست اندرکاران تدوین و تصویب مصوبات و کارشناسان و مجریان ذیربط و نظارت بر حسن اجرا از عوامل مهمی است که منجر به تحقق اهداف مصوبات خواهد شد.

وی افزود: منظور از نظارت بر حسن اجرای مصوبات، رصد و مراقبت مستمر از فرآیند اجرای مصوبات از طریق تعامل و دریافت اطلاعات، مقایسه آن با وضع مطلوب و اراه بازخورد به مراجع ذیربط برای کمک به تحقق اهداف مورد انتظار مصوبه است.

رعنایی با اشاره به اهداف نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی، اضافه کرد: کمک به اثربخشی مصوبات، حصول اطمینان از صحت اجرای مطلوب مصوبات مطابق با انتظارات پیش بینی شده، شناسایی نقاط قوت و موانع، محدودیت ها، نارسایی ها و مشکلات اجرایی مصوبات، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای حل مسائل و مشکلات اجرایی و یا بازنگری و اصلاح مصوبات از جمله مهمترین این اهداف است.

وی دقت و صحّت، رعایت اخلاق و حقوق انسانی در نظارت را از اصول حاکم بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات برشمرد و گفت: نظارت باید نیازهای اطلاعاتی شورای عالی و کمیسیون های مربوط را در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری برطرف کند و روش های نظارتی باید با توجه به نوع مصوبه، موقعیت های مختلف، واقع بینانه و مقرون به صرفه طراحی و اجرا شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: نظارت باید با رعایت اخلاق حرفه ای و حمایت از حقوق افراد همراه باشد و ناظران باید در تعامل با افراد به شان و ارزش انسانی آنان احترام بگذارند و اطلاعات حاصل از نظارت باید از مقبولیت، پایایی و روایی لازم برخوردار باشد.

وی با اشاره به سیاست ها و خط مشی های نظارت و ارزشیابی مصوبات شورای عالی، افزود: تاکید بر اجرای نظارت عالیه و کلان، هم افزایی نظارتی در سطوح مختلف نظام آموزشی، بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی، تقویت روحیه خود کنترلی و خود ارزیابی، گسترش دامنه تعامل با ذی نفعان، استفاده از اعضای شورا و کمیسیون های وابسته در فرایند نظارت، استفاده از فناوری های نوین، توجه به صرفه جویی در بهره گیری از منابع، از جمله این سیاست ها و خط مشی هاست.

رعنایی با اشاره به مراحل چهارگانه نظارت، اظهار داشت: برای هریک از مصوبات، باید پیشنهاد نظارت تنظیم و به اجرا درآید تا اصول حاکم بر نظارت به ویژه اصل دقت و صحت مورد توجه قرار گیرد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان انواع نظارت، گفت: یکی نظارت برنامه ای است، یعنی فعالیت های نظارتی بر اساس برنامه های مدون و منظم سالانه و با توجه به محدودیت های زمانی، مالی و انسانی و با مطمح نظر قراردادن ملاک های گستره و شمولیت مصوبه، اهمیت و ضریب بالای تاثیرگذاری مصوبه، آزمایشی بودن مصوبه، جدیدالتصویب بودن مصوبه و ... صورت می پذیرد.

رعنایی افزود: نظارت فوق العاده، مجموعه فعالیت هایی است که نظارتی خارج از برنامه ریزی مستمر سالانه که حسب دستور مقامات مذکور در ماده 4 آیین نامه داخلی شورا در محدوده موضوع ارجاعی انجام می گیرد.

وی درباره نظارت موردی، اظهار داشت: فعالیت های نظارتی برای بررسی مشکلات گزارش شده در محدوده وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش صورت می گیرد.

رعنایی با اشاره به سطوح نظارت بر حسن اجرای مصوبات، ابراز داشت: مصوبات شورای عالی عموماً از نظر محتوایی با سطوح گوناگون وزارت آموزش و پرورش مرتبط است و این مصوبات در حوزه های ستاد، استان، منطقه و واحدهای آموزشی اجرا می شود لذا سطوح نظارت برحسن اجرای مصوبات از حوزه ستادی تا واحدهای آموزشی است.

وی درباره روش های نظارت، گفت: هیات های بازدید کننده متشکل از اعضای شورای عالی و کمیسیون های آن، مدیران و کارشناسان دبیرخانه، کارشناسان ذی ربط از معاونت های حوزه ستادی و در صورت ضرورت از بازنشستگان آموزش و پرورش است که براساس موضوع مصوبه و به منظور نظارت مستقیم به استان ها و مراکز مورد نظر جهت مشاهده و مصاحبه اعزام خواهند شد.

رعنایی تصریح کرد: روش نظارت غیرمستقیم مورد بعدی است که براساس شاخص ها و ابزارهای نظارتی، اطلاعات موردنیاز با هماهنگی و همکاری حوزه های ذیربط ستادی و استانی جمع آوری می شود و یکی دیگر ارتباط با مجریان و دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت شورای عالی است.

وی افزود: به منظور تقویت و توسعه مشارکت مجریان در امر نظارت، از همکاری نماینده دبیر کل شورای عالی در استان ها و بخش های مختلف حوزه ستادی در جهت تحقق اهداف سازمانی برعملکرد مجریان نظارت می کنند.

رعنایی خاطر نشان کرد: گزارش تیم های نظارتی از استان ها در دسترس اعضای شورای عالی، کمیسیون های وابسته به آن و حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: با توجه به اینکه وجود ضمانت های اجرایی، الزام آور بودن هر قاعده حقوقی را تامین می کند لذا ضرورت دارد رابطه مشخصی بین نتایج گزارش های نظارتی و تشویق و تنبیه دست اندرکاران اجرای مصوبات پیش بینی شود.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

نمایش موجودیت‌ها