date_range جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ access_time ۱۱:۰۹:۰۰ ق.ظ

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
منبع خبر: انتخاب
دسته خبری: سیاست|خانواده

زنان و مردان نظامی کره‌شمالی که همواره یونیفورم نظامی به تن دارند در صورت وقوع جنگ احتمالی با آمریکا مجبور به مشارکت در نبرد هستند.

کره شمالی حدود یک میلیون نیروی فعال نظامی زن و مرد دارد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در صورت وقوع جنگ با آمریکا روی آنها حساب کرده است.

به گزارش «انتخاب»؛ پییر دپونت یک عکاس آزاد طی سفری به کره شمالی در نقاط مختلف این کشور ازجمله پیونگ یانگ تصاویری از زنان و مردان نظامی عضو ارتش گرفته است.

در تصاویر این عکاس، زنان و مردان نظامی دیده می شوند که برخی سیگار می‌کشند، برخی به دوربین عکاس نگاه کرده، برخی دیگر با دوستانشان در حال قدم زدن هستند و حتی با لباس نظامی جشن عروسی گرفته‌اند. به نظر می‌رسد جنگ آخرین چیزی است که در ذهن این مردم می گذرد.

این زنان و مردان که همواره لباس نظامی به تن دارند در صورت وقوع جنگ احتمالی با آمریکا مجبور به مشارکت در نبرد هستند.

یونیفرم‌های زنان و مردان عضو ارتش کره شمالی شبیه لباس‌های نظامیان زمان شوروی است. در اکثر نقاطی که گردشگران خارجی به آنجا می‌روند همواره نظامیان کره شمالی دیده می‌شوند چرا که کره شمالی می‌خواهد همواره خود را کشوری قدرتمند و آماده جنگ نشان دهد.

کره شمالی یک میلیون نظامی فعال و بیش از شش میلیون نیروی ذخیره دارد.

از سوی دیگر کره‌شمالی هم عملا نمی‌تواند پذیرای یک درگیری عمده شود؛ منهای یک حمله نظامی،

آمریکا تاکنون تمام فشارها علیه کره شمالی را عملا اعمال کرده است. در واقع، تحریم یا فشار دیگری نمانده که آمریکایی‌ها خواسته باشند علیه کره‌شمالی اعمال کنند.

به عقیده برخی کارشناسان کره شمالی دیگر چیزی ندارد که با تحریم‌های جدید ترامپ، آن را از دست بدهند. همچنین حمله نظامی به این کشور هم بنا به دلایل متعددی امکان پذیر نیست.

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

کره شمالی حدود یک میلیون نیروی فعال نظامی زن و مرد دارد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در صورت وقوع جنگ با آمریکا روی آنها حساب کرده است.

به گزارش «انتخاب»؛ پییر دپونت یک عکاس آزاد طی سفری به کره شمالی در نقاط مختلف این کشور ازجمله پیونگ یانگ تصاویری از زنان و مردان نظامی عضو ارتش گرفته است.

در تصاویر این عکاس، زنان و مردان نظامی دیده می شوند که برخی سیگار می‌کشند، برخی به دوربین عکاس نگاه کرده، برخی دیگر با دوستانشان در حال قدم زدن هستند و حتی با لباس نظامی جشن عروسی گرفته‌اند. به نظر می‌رسد جنگ آخرین چیزی است که در ذهن این مردم می گذرد.

این زنان و مردان که همواره لباس نظامی به تن دارند در صورت وقوع جنگ احتمالی با آمریکا مجبور به مشارکت در نبرد هستند.

یونیفرم‌های زنان و مردان عضو ارتش کره شمالی شبیه لباس‌های نظامیان زمان شوروی است. در اکثر نقاطی که گردشگران خارجی به آنجا می‌روند همواره نظامیان کره شمالی دیده می‌شوند چرا که کره شمالی می‌خواهد همواره خود را کشوری قدرتمند و آماده جنگ نشان دهد.

کره شمالی یک میلیون نظامی فعال و بیش از شش میلیون نیروی ذخیره دارد.

از سوی دیگر کره‌شمالی هم عملا نمی‌تواند پذیرای یک درگیری عمده شود؛ منهای یک حمله نظامی،

آمریکا تاکنون تمام فشارها علیه کره شمالی را عملا اعمال کرده است. در واقع، تحریم یا فشار دیگری نمانده که آمریکایی‌ها خواسته باشند علیه کره‌شمالی اعمال کنند.

به عقیده برخی کارشناسان کره شمالی دیگر چیزی ندارد که با تحریم‌های جدید ترامپ، آن را از دست بدهند. همچنین حمله نظامی به این کشور هم بنا به دلایل متعددی امکان پذیر نیست.

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی

تصویرها
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
تصاویر: زنان و مردان همیشه آماده جنگ در کره‌شمالی
نمایش موجودیت‌ها

آگهی