نتانیاهو در قدس: در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس اسرائیل، آزادسازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ / به ترامپ گفتم دوست من! تو تاریخ‌ساز شدی

نتانیاهو در قدس: در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس اسرائیل، آزادسازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ / به ترامپ گفتم دوست من! تو تاریخ‌ساز شدی
منبع خبر: انتخاب

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فایلی ویدیویی از شهر اشغالی قدس، اعلام اخیر ترامپ و به رسمیت شناخته شدن شهر اشغالی قدس به‌عنوان پایتخت "اسرائیل" از سوی او را از لحاظ اهمیت برابر "بیانیه بالفور" دانست.

نتانیاهو در قدس: در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس اسرائیل، آزادسازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ / به ترامپ گفتم دوست من! تو تاریخ‌ساز شدینخست وزیر رژیم صهیونیستی در فایلی ویدیوئی از شهر اشغالی قدس، اعلام اخیر ترامپ و به رسمیت شناخته شدن شهر اشغالی قدس به عنوان پایتخت "اسرائیل" از سوی او را از لحاظ اهمیت برابر "بیانیه بالفور" دانست.

به گزارش «انتخاب»، بنیامین نتانیاهو که در یکی از تپه‌های قدس ایستاده بود و از پشت سرش شهر قدس دیده می‌شد، تصریح کرد: "در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس کشور، آزاد سازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ."

نتانیاهو که روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تاریخی توصیف کرده بود، در این ویدئو خاطر نشان کرد: "به او گفتم: دوست من آقای رئیس جمهور، تو در آستانه تاریخ سازی هستی و او چهارشنبه تاریخ را نوشت... این لحظه، لحظه اتحاد بود و باعث خوشحالی ما؛ اعم از راستگرا و چپگرا، سکولار و متدین شد. قدس مایه خوشحالی ماست."

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دونالد ترامپ روز چهارشنبه قدس را به عنوان پایتخت "اسرائیل" به رسمیت شناخت. این تصمیم جنجالی سیاست‌های چندین دهه گذشته آمریکا را تغییر داد و در مقابل، موجی از خشم و انزجار را در میان فلسطینیان برانگیخت و بیشتر کشورهای جهان آنرا محکوم کرده‌اند.

نتانیاهو در قدس: در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس اسرائیل، آزادسازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ / به ترامپ گفتم دوست من! تو تاریخ‌ساز شدینخست وزیر رژیم صهیونیستی در فایلی ویدیوئی از شهر اشغالی قدس، اعلام اخیر ترامپ و به رسمیت شناخته شدن شهر اشغالی قدس به عنوان پایتخت "اسرائیل" از سوی او را از لحاظ اهمیت برابر "بیانیه بالفور" دانست.

به گزارش «انتخاب»، بنیامین نتانیاهو که در یکی از تپه‌های قدس ایستاده بود و از پشت سرش شهر قدس دیده می‌شد، تصریح کرد: "در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس کشور، آزاد سازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ."

نتانیاهو که روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تاریخی توصیف کرده بود، در این ویدئو خاطر نشان کرد: "به او گفتم: دوست من آقای رئیس جمهور، تو در آستانه تاریخ سازی هستی و او چهارشنبه تاریخ را نوشت... این لحظه، لحظه اتحاد بود و باعث خوشحالی ما؛ اعم از راستگرا و چپگرا، سکولار و متدین شد. قدس مایه خوشحالی ماست."

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دونالد ترامپ روز چهارشنبه قدس را به عنوان پایتخت "اسرائیل" به رسمیت شناخت. این تصمیم جنجالی سیاست‌های چندین دهه گذشته آمریکا را تغییر داد و در مقابل، موجی از خشم و انزجار را در میان فلسطینیان برانگیخت و بیشتر کشورهای جهان آنرا محکوم کرده‌اند.

تصویرها
نتانیاهو در قدس: در تاریخ صهیونیسم لحظات بزرگی وجود دارد: بیانیه بالفور، تاسیس اسرائیل، آزادسازی قدس و اظهارات روز چهارشنبه ترامپ / به ترامپ گفتم دوست من! تو تاریخ‌ساز شدی
نمایش موجودیت‌ها