date_range پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ access_time ۰۵:۵۵:۰۰ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
منبع خبر: انتخاب

در اعتراض به تصمیم اخیر ترامپ در شهرهای مختلف کرانه باختری جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی با یکدیگر درگیر شدند.

درگیری‌هایی بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی در چندین شهر واقع در کرانه باختری به وقوع پیوسته است.

 به گزارش «انتخاب»؛ پیش از این نیز درگیری‌هایی بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی که به تصمیم دونالد ترامپ در خصوص انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس و به‌رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، اعتراض داشتند، در شمال بیت لحم رخ داد.

 جوانان فلسطینی در اعتراض به تصمیم ترامپ، جاده قبه راحیل در شمال بیت لحم را بسته و به سوی نظامیان صهیونیست سنگ پرتاب کردند.

 بر اساس این گزارش، درگیری‌هایی نیز در اردوگاه العروب در شمال الخلیل به وقوع پیوست که نظامیان صهیونیست در این درگیری‌ها اقدام به تیراندازی کردند.

 رییس جمهور آمریکا  طی سخنانی قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد و از صدور دستور انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد.

 ترامپ این تصمیم را در شرایطی اتخاذ کرد که مقامات کشورهای مختلف درباره تشدید تنش در منطقه و جهان در پی اعلام قدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی هشدار داده‌‌اند.

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

درگیری‌هایی بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی در چندین شهر واقع در کرانه باختری به وقوع پیوسته است.

 به گزارش «انتخاب»؛ پیش از این نیز درگیری‌هایی بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی که به تصمیم دونالد ترامپ در خصوص انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس و به‌رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، اعتراض داشتند، در شمال بیت لحم رخ داد.

 جوانان فلسطینی در اعتراض به تصمیم ترامپ، جاده قبه راحیل در شمال بیت لحم را بسته و به سوی نظامیان صهیونیست سنگ پرتاب کردند.

 بر اساس این گزارش، درگیری‌هایی نیز در اردوگاه العروب در شمال الخلیل به وقوع پیوست که نظامیان صهیونیست در این درگیری‌ها اقدام به تیراندازی کردند.

 رییس جمهور آمریکا  طی سخنانی قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد و از صدور دستور انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد.

 ترامپ این تصمیم را در شرایطی اتخاذ کرد که مقامات کشورهای مختلف درباره تشدید تنش در منطقه و جهان در پی اعلام قدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی هشدار داده‌‌اند.

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی

تصویرها
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
تصاویر: درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی
نمایش موجودیت‌ها