date_range یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ access_time ۱۲:۰۴:۰۰ ب.ظ
تعداد 5 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

15 بهمن‌ماه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی

15 بهمن‌ماه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی
منبع خبر: انتخاب

وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 15 بهمن‌ماه خبر داد.

15 بهمن‌ماه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی

وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 15 بهمن ماه خبر داد.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی 15 بهمن ماه در شعبه 1063 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار می شود.

علیزاده طباطبایی از بیان جزئیات جلسات قبلی دادگاه خودداری کرد.

علیزاده‌طباطبایی سوم دی ماه به ایسنا گفته بود: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی در شعبه 1063 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار و کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز 12 دی ماه، سومین جلسه 18 دی ماه، چهارمین جلسه 26 دی ماه و پنجمین جلسه سوم بهمن ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی برگزار شده است.

پیش از این علیزاده طباطبایی گفته بود که پرونده دکل نفتی ۵ متهم دارد که اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت عنوان شده است.

15 بهمن‌ماه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی

وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 15 بهمن ماه خبر داد.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی 15 بهمن ماه در شعبه 1063 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار می شود.

علیزاده طباطبایی از بیان جزئیات جلسات قبلی دادگاه خودداری کرد.

علیزاده‌طباطبایی سوم دی ماه به ایسنا گفته بود: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی در شعبه 1063 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار و کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز 12 دی ماه، سومین جلسه 18 دی ماه، چهارمین جلسه 26 دی ماه و پنجمین جلسه سوم بهمن ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی برگزار شده است.

پیش از این علیزاده طباطبایی گفته بود که پرونده دکل نفتی ۵ متهم دارد که اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت عنوان شده است.

تصویرها
15 بهمن‌ماه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی
نمایش موجودیت‌ها