date_range دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ access_time ۱۱:۴۹:۰۰ ق.ظ

تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"

تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
منبع خبر: انتخاب
دسته خبری: سیاست|مجلس

شهردار مسلمان لندن از مسجد المنار انگلیس دیدن کرد و مورد استقبال مسئولین این مسجد قرار گرفت.

  مساجد سراسر انگلیس از روز گذشته ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن ماه) طرح "از مسجد من دیدن کنید"، درهای خود را بر روی عموم مردم این کشور باز کردند.

به گزارش «انتخاب؛ ۱۵۰ باب مسجد در سراسر انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، از ۱۸ فوریه درهای خود را به روی مردم باز کردند.

شورای مسلمانان بریتانیا هدف از اجرای این طرح را آشنایی پیروان سایر ادیان با اسلام و مقابله با جریانات اسلام هراسی، به‌ویژه احکام ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، اعلام کرده است.

شورای مسلمانان بریتانیا افزود: بازدیدکنندگان از همه ادیان و مذاهب و حتی افراد بی‌دین می‌توانند در یکی از مساجد شرکت‌کننده در این طرح، حضور یابند، سؤالات خود را مطرح کنند و ضمن بازدید از مساجد با مسئولان آنها چای و تنقلات صرف کنند.

صادق خان شهردار مسلمان لندن نیز از مسجد المنار انگلیس دیدن کرد و مورد استقبال مسئولین این مسجد قرار گرفت.

جمعیت مسلمانان در انگلیس و ولز نیز در سال ۲۰۱۴ به سه میلیون و ۴۶ هزار و ۶۰۷ نفر رسیده که برابر با ۵.۴ درصد از کل جمعیت این دو منطقه است.

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

  مساجد سراسر انگلیس از روز گذشته ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن ماه) طرح "از مسجد من دیدن کنید"، درهای خود را بر روی عموم مردم این کشور باز کردند.

به گزارش «انتخاب؛ ۱۵۰ باب مسجد در سراسر انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، از ۱۸ فوریه درهای خود را به روی مردم باز کردند.

شورای مسلمانان بریتانیا هدف از اجرای این طرح را آشنایی پیروان سایر ادیان با اسلام و مقابله با جریانات اسلام هراسی، به‌ویژه احکام ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، اعلام کرده است.

شورای مسلمانان بریتانیا افزود: بازدیدکنندگان از همه ادیان و مذاهب و حتی افراد بی‌دین می‌توانند در یکی از مساجد شرکت‌کننده در این طرح، حضور یابند، سؤالات خود را مطرح کنند و ضمن بازدید از مساجد با مسئولان آنها چای و تنقلات صرف کنند.

صادق خان شهردار مسلمان لندن نیز از مسجد المنار انگلیس دیدن کرد و مورد استقبال مسئولین این مسجد قرار گرفت.

جمعیت مسلمانان در انگلیس و ولز نیز در سال ۲۰۱۴ به سه میلیون و ۴۶ هزار و ۶۰۷ نفر رسیده که برابر با ۵.۴ درصد از کل جمعیت این دو منطقه است.

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصاویر: شهردار لندن در طرح

تصویرها
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
تصاویر: شهردار لندن در طرح "از مسجد من دیدن کنید"
نمایش موجودیت‌ها