date_range سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۵۲:۰۰ ب.ظ
تعداد 5 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

استاندار تهران: مصرف آب در همه دستگاه‌های دولتی باید 20 درصد کاهش یابد/ با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می‌شود

استاندار تهران: مصرف آب در همه دستگاه‌های دولتی باید 20 درصد کاهش یابد/ با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می‌شود
منبع خبر: انتخاب
دسته خبری: اقتصاد|انرژی

محمدحسین مقیمی با تاکید بر لزوم کاهش مصرف آب به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی گفت: امسال نزولات آسمانی حدود 41 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و هر سال شاهد کاهش نزولات آسمانی نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

استاندار تهران: مصرف آب در همه دستگاه‌های دولتی باید 20 درصد کاهش یابد/ با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می‌شود

 

استاندار تهران با بیان اینکه اداره آبفای استان موظف است از ابتدای اردیبهشت ماه مصرف آب همه دستگاه ها را گزارش دهد گفت: مدیران موظفند جهت کاهش ٢٠ درصدی مصرف آب در دستگاه های استان اقدام کنند و با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می شود.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی با تاکید بر لزوم کاهش مصرف آب به ویژه در دستگاه های دولتی گفت: امسال نزولات آسمانی حدود ٤١ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و هرسال شاهد کاهش نزولات آسمانی نسبت به سال های گذشته هستیم.

وی افزود: ممکن است احتمال افزایش بارندگی وجود داشته باشد اما تصمیم گیری ها براساس شرایط فعلی منابع آب است و باید با اتخاذ تصمیماتی در مصرف آب کشاورزی،مصارف خانگی و صنعت و معدن صرفه جویی شود.

استاندار تهران با بیان اینکه تعهدی در برخورد با چاه های غیر مجاز نداریم تصریح کرد: در حال حاضر حدود ٢٠٧ میلیون مترمکعب بهره برداری آب از چاه های غیرمجاز است که ١٠ درصد منابع آب استان است.

مقیمی با تاکید بر اینکه لازم است همه چاه های استان تعیین تکلیف شوند گفت: برای صرفه جویی در آب کشاورزی از آبیاری قطره ای و کشت های با نیاز کمتر به آب استفاده شود.

وی ادامه داد: در بخش آب شرب نیز باید فرهنگ سازی شود تا شهروندان از آب شرب برای مصارف غیر شرب مثل شست و شوی اتومبیل و سایر موارد استفاده نکنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، مقیمی با بیان اینکه ٣٥ درصد مصرف آب استان تهران در بخش شرب است ادامه داد: هدف در صرفه جویی لطمه زدن به رعایت مسائل بهداشتی وآشامیدن نیست بلکه هدف جلوگیری از مصارف بیهوده آب است.

استاندار تهران: مصرف آب در همه دستگاه‌های دولتی باید 20 درصد کاهش یابد/ با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می‌شود

 

استاندار تهران با بیان اینکه اداره آبفای استان موظف است از ابتدای اردیبهشت ماه مصرف آب همه دستگاه ها را گزارش دهد گفت: مدیران موظفند جهت کاهش ٢٠ درصدی مصرف آب در دستگاه های استان اقدام کنند و با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می شود.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی با تاکید بر لزوم کاهش مصرف آب به ویژه در دستگاه های دولتی گفت: امسال نزولات آسمانی حدود ٤١ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و هرسال شاهد کاهش نزولات آسمانی نسبت به سال های گذشته هستیم.

وی افزود: ممکن است احتمال افزایش بارندگی وجود داشته باشد اما تصمیم گیری ها براساس شرایط فعلی منابع آب است و باید با اتخاذ تصمیماتی در مصرف آب کشاورزی،مصارف خانگی و صنعت و معدن صرفه جویی شود.

استاندار تهران با بیان اینکه تعهدی در برخورد با چاه های غیر مجاز نداریم تصریح کرد: در حال حاضر حدود ٢٠٧ میلیون مترمکعب بهره برداری آب از چاه های غیرمجاز است که ١٠ درصد منابع آب استان است.

مقیمی با تاکید بر اینکه لازم است همه چاه های استان تعیین تکلیف شوند گفت: برای صرفه جویی در آب کشاورزی از آبیاری قطره ای و کشت های با نیاز کمتر به آب استفاده شود.

وی ادامه داد: در بخش آب شرب نیز باید فرهنگ سازی شود تا شهروندان از آب شرب برای مصارف غیر شرب مثل شست و شوی اتومبیل و سایر موارد استفاده نکنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، مقیمی با بیان اینکه ٣٥ درصد مصرف آب استان تهران در بخش شرب است ادامه داد: هدف در صرفه جویی لطمه زدن به رعایت مسائل بهداشتی وآشامیدن نیست بلکه هدف جلوگیری از مصارف بیهوده آب است.

تصویرها
استاندار تهران: مصرف آب در همه دستگاه‌های دولتی باید 20 درصد کاهش یابد/ با مدیرانی که تدابیری اتخاذ نکنند برخورد می‌شود
نمایش موجودیت‌ها