کالاهای وارداتی بیش از 17 درصد گران نشود

در پی تنش‌های ارزی، موجی از افزایش قیمت نیز در بازار به راه افتاده اما دبیرکل اتاق اصناف ایران می‌گوید هر واحد صنفی بین 7 تا 17 درصد می‌تواند برای کالاهای وارداتی افزایش قیمت دهد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هر واحد صنفی بین ۷ تا ۱۷ درصد می‌تواند برای کالاهای وارداتی افزایش قیمت دهد و بیشتر از آن تخلف است.

علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران، در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار، گفت: بازرسی از وظایف اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی است که به‌طور دقیق سازمان‌دهی شده و در مقاطع مختلف با توجه به افزایش تقاضا به‌صورت خاص صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وظایف بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت است افزود: در خصوص تخلفات اصناف پرونده‌هایی را تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده‌ایم.

او تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسان، رصد قیمت، نظارت بر ارائه فاکتور و گران‌فروشی است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: بخش عظیمی از کار تعزیرات نظارت بر بازار است و گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند.

محمدعلی اسفنانی گفت: نظارت بر کالاها به دو روش است در گروه اول کالاهای بازرسی محورند که از زمان تولید تا مصرف این چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم کالاهایی که شکایت محور است.

وی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر شکایات زیاد شده است، گفت: به‌تمامی پرونده‌های که در سامانه 124 ثبت می‌شود، رسیدگی خواهد شد و گشت‌های تعزیرات حکومتی در سطح شهر با گران‌فروشی برخورد می‌کند.

نمایش موجودیت‌ها