آغاز پرداخت غرامت بین‌المللی بیمه به خانواده جانباختگان سانچی

آغاز پرداخت غرامت بین‌المللی بیمه به خانواده جانباختگان سانچی
دسته خبری: اقتصاد|کشتی

نقدینه- غرامت بیمه بین‌المللی جانباختگان سانچی، به نخستین گروه از خانواده این افراد به شکل ارزی پرداخت شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در راستای اقدامات انجام شده به منظور پرداخت غرامت بیمه P&I ( خطرات دریایی تحت پوشش بیمه) جانباختگان نفتکش سانچی که از اواسط شهریور ماه گذشته با دریافت مدارک مربوطه از خانواده آنان آغاز شده بود، نخستین گروه از خانواده جانباختگان این نفتکش روز گذشته (سه شنبه سوم مهرماه ۹۷) مبالغ مربوط به این غرامت را دریافت کردند .
غرامت بیمه P&I براساس تصریح قوانین داخلی و مقررات مربوط به پرداخت خسارت بیمه های بین المللی، به آن دسته از خانواده جانباختگان سانچی که انحصار وراثت را انجام داده اند، پرداخت می شود و پرداخت وجوه مربوطه به نخستین گروه از این خانواده ها آغاز شده است. مابقی خانواده های جانباختگان کشتی سانچی نیز که فرایندهای قانونی را طی و مدارک مربوطه را ارائه کرده اند، در روزهای آینده مبلغ غرامت بیمه P&I را دریافت خواهند کرد .
سهم غرامت بیمه P&I به طور مستقیم توسط شرکت ملی نفتکش ایران و طبق قرارداد پیمان جمعی فی مابین این شرکت و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران به خانواده جانباختگان سانچی پرداخت می شود .
مبلغ غرامت به شکل ارزی و براساس واحد پولی مورد پذیرش در قرارداد پیمان جمعی پرداخت خواهد شد و همه پرسنل کشتی، فارغ از سمت و سابقه شغلی و ملیت، مبلغ خسارت را به طور کامل دریافت می کنند .
نفتکش سانچی دی ماه گذشته در دریای چین بعد از تصادف با یک کشتی چینی آتش گرفت و سپس غرق شد. تمامی سرنشینان این نفتکش که شامل ۳۰تبعه ایرانی و ۲خارجی بودند کشته شدند .

 

نمایش موجودیت‌ها