date_range پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ access_time ۱۱:۰۷:۰۰ ب.ظ

اختصاصی/بولتن‌نیوز فرمانده تیم تروریستی اشنویه حزب دمکرات و بردگی جنسی دختران!

اختصاصی/بولتن‌نیوز فرمانده تیم تروریستی اشنویه حزب دمکرات و بردگی جنسی دختران!
منبع خبر: بولتن نیوز

سال گذشته بود که یک تیم تروریستی از گروهک حزب دمکرات کردستان ایران در اشنویه به کمین نیروهای سپاه پاسداران و قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) افتاد.

گروه بین الملل: سال گذشته بود که یک تیم تروریستی از گروهک حزب دمکرات کردستان ایران در اشنویه به کمین نیروهای سپاه پاسداران و قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع)افتاد.

اختصاصی/بولتن‌نیوز فرمانده تیم تروریستی اشنویه حزب دمکرات و بردگی جنسی دختران!

به گزارش بولتن نیوز،تیم تروریستی حزب دمکرات کردستان ایران که به کمین نیروهای سپاه پاسداران در اشنویه افتاده بودند به هلاکت رسیدند،اما یک نفر از اعضای این تیم که زخمی شده بود موفق به فرار و بازگشت به اردوگاه تروریستهای دمکرات در شمال عراق می شود.

بعد از گذشت مدتها حال منبع خبری ما در شمال عراق،از وضعیت این فرمانده تروریست دمکرات گزارش جالبی برایمان ارسال کرده است.

نام این فرد زخمی که از مهلکه فرار کرده بود،آکام دریایی است.

آکام دریایی یکی از فرماندهان نظامی حزب منحله دمکرات کردستان ایران-شاخه مصطفی هجری است.

آکام بیشتر اوقات را در کوە می گذراند و خود را پیشمرگ شاخ می داند!

البتە همە پیشمرگان حزب می دانند او بە خاطر عیش و نوش و هوسبازی آنجا را انتخاب کردە است.

آکام شخصی بسیار فاسد و هوس باز است و با دختران فریب خوردە کە در کوە هستند مثل بردگان جنسی رفتار می کند.

دختران زیادی هستند که به برده جنسی این عضو تروریست تبدیل شده اند و هیچ راه نجاتی ندارند.

آکام که فرماندە همان تیم تروریستی بود کە در نقطه صفر مرزی با اشنویه در تور سپاە پاسداران گرفتار شده بودند و همە قربانی سیاست بی هدف حدکا شدند،جز آکام دریایی که تیر به پایش می خورد و او با پای زخمی موفق بە فرار شده بود و این هم از حال و روز این روزهای تروریستی که از مرگ فرار کرد.!

تصویرها
اختصاصی/بولتن‌نیوز فرمانده تیم تروریستی اشنویه حزب دمکرات و بردگی جنسی دختران!
نمایش موجودیت‌ها