date_range شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ access_time ۰۹:۵۸:۰۰ ق.ظ

برنامه‌های رادیو و تلویزیون مرکز خلیج‌فارس شنبه 29 اردیبهشت سال 97

برنامه‌های رادیو و تلویزیون مرکز خلیج‌فارس شنبه 29 اردیبهشت سال 97

برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج‌فارس امروز شنبه 29 اردیبهشت سال 97 را در باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

برنامه های رادیویی

شب‌های ایران ۰۰:۳۰
یک مثل یک نمایش ۰۲:۰۵
نغمه‌ها ۰۲:۱۵
کنچیل ستاره (تکرار) ۰۳:۰۰
قرآن، اذان و ادعیه ۰۴:۲۵
سخنرانی ۰۵:۲۰
دعای عهد ۰۵:۵۰
صبح بالا شهر ۰۶:۰۵
ورزش باستانی ۰۶:۲۵
بیست ۰۶:۳۵
یک نکته از این معنی ۰۶:۵۵
اخبار رادیو ایران ۰۷:۰۰
صبح بخیر هرمزگان ۰۷:۱۰
اخبار رادیو ایران ۰۸:۰۰
هشت و چهل و پنج ۰۸:۴۵
مکث ۰۹:۰۲
آهنگ تندرستی ۰۹:۱۵
غنچه‌ها ۰۹:۴۰ [پخش زنده]کلودنگ عشق ۱۰:۱۵
در گستره قانون ۱۱:۱۵
اخبار استان ۱۲:۰۰
لاله‌های بهشتی ۱۲:۱۰
برآستان جانان ۱۲:۱۵
خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس ۱۳:۰۰
راه ولایت ۱۳:۵۰
اخبار رادیو ایران ۱۴:۰۰
شاهکار ادبی ۱۵:۰۲
نغمه‌ها ۱۵:۱۵
اخبار استان ۱۶:۰۰
میراث کهن (تکرار) ۱۶:۱۰
وقتی جوونی ۱۶:۳۰
ورزش هرمزگان ۱۷:۱۵
فردای بهتر ۱۸:۰۲
پسین هرمزگان ۱۸:۱۵
به سوی نور ۱۹:۳۰
صلوات خاصه ۲۰:۰۰
یک جرعه عاشقی ۲۰:۰۳
زیرسرگ بالا شهر ۲۰:۱۵
اخبار رادیو ایران ۲۱:۰۰
کنچیل ستاره ۲۱:۳۵
گنجینه ۲۲:۲۰
نمایش ۲۲:۳۰

برنامه های تلویزیونی

سینمایی دوبلکس ۰۰:۰۰
گزیده خندوانه ۰۱:۱۰
پازل ۰۱:۳۵
مجموعه گروه پلیس ۰۲:۰۰
شب‌های قشم ۰۲:۴۰
مستند ورزشی (تکرار) ۰۳:۴۰
برای اقدام ۰۴:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان صبح) ۰۴:۴۰
جمع خوانی قرآن کریم ۰۵:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۰۶:۱۵
انیمیشن ۰۶:۳۰
دعای عهد ۰۷:۲۰
ری میر در سرزمین شمالی ۰۸:۰۵
ناشتا ۰۸:۳۰
اخبار استان (تکرار) ۰۸:۴۵ [پخش زنده]سرپناه (زنده) ۱۰:۱۵
مجموعه گروه پلیس ۱۱:۳۰
سخنرانی ۱۲:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۲:۴۰
سینمایی دوبلکس ۱۳:۰۵
جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۱۳:۳۰
شب‌های قشم ۱۴:۲۰
پرپروک ۱۵:۴۵
اخبار استان ۱۶:۴۵
یادگیری برتر (تکرار) ۱۷:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۱۷:۴۰
سرپناه (تکرار) ۱۸:۱۵
ماه رویایی (زنده) ۱۸:۲۰
آفتاب آدینه ۱۸:۴۰
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۱۹:۲۵
اخبار استان ۲۰:۰۰
در شهر ۲۰:۴۰
اخبار استان ۲۳:۰۰
سینمایی مردی از لارامی ۲۳:۱۵

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

برنامه های رادیویی

شب‌های ایران ۰۰:۳۰
یک مثل یک نمایش ۰۲:۰۵
نغمه‌ها ۰۲:۱۵
کنچیل ستاره (تکرار) ۰۳:۰۰
قرآن، اذان و ادعیه ۰۴:۲۵
سخنرانی ۰۵:۲۰
دعای عهد ۰۵:۵۰
صبح بالا شهر ۰۶:۰۵
ورزش باستانی ۰۶:۲۵
بیست ۰۶:۳۵
یک نکته از این معنی ۰۶:۵۵
اخبار رادیو ایران ۰۷:۰۰
صبح بخیر هرمزگان ۰۷:۱۰
اخبار رادیو ایران ۰۸:۰۰
هشت و چهل و پنج ۰۸:۴۵
مکث ۰۹:۰۲
آهنگ تندرستی ۰۹:۱۵
غنچه‌ها ۰۹:۴۰ [پخش زنده]کلودنگ عشق ۱۰:۱۵
در گستره قانون ۱۱:۱۵
اخبار استان ۱۲:۰۰
لاله‌های بهشتی ۱۲:۱۰
برآستان جانان ۱۲:۱۵
خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس ۱۳:۰۰
راه ولایت ۱۳:۵۰
اخبار رادیو ایران ۱۴:۰۰
شاهکار ادبی ۱۵:۰۲
نغمه‌ها ۱۵:۱۵
اخبار استان ۱۶:۰۰
میراث کهن (تکرار) ۱۶:۱۰
وقتی جوونی ۱۶:۳۰
ورزش هرمزگان ۱۷:۱۵
فردای بهتر ۱۸:۰۲
پسین هرمزگان ۱۸:۱۵
به سوی نور ۱۹:۳۰
صلوات خاصه ۲۰:۰۰
یک جرعه عاشقی ۲۰:۰۳
زیرسرگ بالا شهر ۲۰:۱۵
اخبار رادیو ایران ۲۱:۰۰
کنچیل ستاره ۲۱:۳۵
گنجینه ۲۲:۲۰
نمایش ۲۲:۳۰

برنامه های تلویزیونی

سینمایی دوبلکس ۰۰:۰۰
گزیده خندوانه ۰۱:۱۰
پازل ۰۱:۳۵
مجموعه گروه پلیس ۰۲:۰۰
شب‌های قشم ۰۲:۴۰
مستند ورزشی (تکرار) ۰۳:۴۰
برای اقدام ۰۴:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان صبح) ۰۴:۴۰
جمع خوانی قرآن کریم ۰۵:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۰۶:۱۵
انیمیشن ۰۶:۳۰
دعای عهد ۰۷:۲۰
ری میر در سرزمین شمالی ۰۸:۰۵
ناشتا ۰۸:۳۰
اخبار استان (تکرار) ۰۸:۴۵ [پخش زنده]سرپناه (زنده) ۱۰:۱۵
مجموعه گروه پلیس ۱۱:۳۰
سخنرانی ۱۲:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۲:۴۰
سینمایی دوبلکس ۱۳:۰۵
جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۱۳:۳۰
شب‌های قشم ۱۴:۲۰
پرپروک ۱۵:۴۵
اخبار استان ۱۶:۴۵
یادگیری برتر (تکرار) ۱۷:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۱۷:۴۰
سرپناه (تکرار) ۱۸:۱۵
ماه رویایی (زنده) ۱۸:۲۰
آفتاب آدینه ۱۸:۴۰
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۱۹:۲۵
اخبار استان ۲۰:۰۰
در شهر ۲۰:۴۰
اخبار استان ۲۳:۰۰
سینمایی مردی از لارامی ۲۳:۱۵

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

برنامه های رادیویی

شب‌های ایران ۰۰:۳۰
یک مثل یک نمایش ۰۲:۰۵
نغمه‌ها ۰۲:۱۵
کنچیل ستاره (تکرار) ۰۳:۰۰
قرآن، اذان و ادعیه ۰۴:۲۵
سخنرانی ۰۵:۲۰
دعای عهد ۰۵:۵۰
صبح بالا شهر ۰۶:۰۵
ورزش باستانی ۰۶:۲۵
بیست ۰۶:۳۵
یک نکته از این معنی ۰۶:۵۵
اخبار رادیو ایران ۰۷:۰۰
صبح بخیر هرمزگان ۰۷:۱۰
اخبار رادیو ایران ۰۸:۰۰
هشت و چهل و پنج ۰۸:۴۵
مکث ۰۹:۰۲
آهنگ تندرستی ۰۹:۱۵
غنچه‌ها ۰۹:۴۰ [پخش زنده]کلودنگ عشق ۱۰:۱۵
در گستره قانون ۱۱:۱۵
اخبار استان ۱۲:۰۰
لاله‌های بهشتی ۱۲:۱۰
برآستان جانان ۱۲:۱۵
خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس ۱۳:۰۰
راه ولایت ۱۳:۵۰
اخبار رادیو ایران ۱۴:۰۰
شاهکار ادبی ۱۵:۰۲
نغمه‌ها ۱۵:۱۵
اخبار استان ۱۶:۰۰
میراث کهن (تکرار) ۱۶:۱۰
وقتی جوونی ۱۶:۳۰
ورزش هرمزگان ۱۷:۱۵
فردای بهتر ۱۸:۰۲
پسین هرمزگان ۱۸:۱۵
به سوی نور ۱۹:۳۰
صلوات خاصه ۲۰:۰۰
یک جرعه عاشقی ۲۰:۰۳
زیرسرگ بالا شهر ۲۰:۱۵
اخبار رادیو ایران ۲۱:۰۰
کنچیل ستاره ۲۱:۳۵
گنجینه ۲۲:۲۰
نمایش ۲۲:۳۰

برنامه های تلویزیونی

سینمایی دوبلکس ۰۰:۰۰
گزیده خندوانه ۰۱:۱۰
پازل ۰۱:۳۵
مجموعه گروه پلیس ۰۲:۰۰
شب‌های قشم ۰۲:۴۰
مستند ورزشی (تکرار) ۰۳:۴۰
برای اقدام ۰۴:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان صبح) ۰۴:۴۰
جمع خوانی قرآن کریم ۰۵:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۰۶:۱۵
انیمیشن ۰۶:۳۰
دعای عهد ۰۷:۲۰
ری میر در سرزمین شمالی ۰۸:۰۵
ناشتا ۰۸:۳۰
اخبار استان (تکرار) ۰۸:۴۵ [پخش زنده]سرپناه (زنده) ۱۰:۱۵
مجموعه گروه پلیس ۱۱:۳۰
سخنرانی ۱۲:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۲:۴۰
سینمایی دوبلکس ۱۳:۰۵
جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۱۳:۳۰
شب‌های قشم ۱۴:۲۰
پرپروک ۱۵:۴۵
اخبار استان ۱۶:۴۵
یادگیری برتر (تکرار) ۱۷:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۱۷:۴۰
سرپناه (تکرار) ۱۸:۱۵
ماه رویایی (زنده) ۱۸:۲۰
آفتاب آدینه ۱۸:۴۰
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۱۹:۲۵
اخبار استان ۲۰:۰۰
در شهر ۲۰:۴۰
اخبار استان ۲۳:۰۰
سینمایی مردی از لارامی ۲۳:۱۵

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

برنامه های رادیویی

شب‌های ایران ۰۰:۳۰
یک مثل یک نمایش ۰۲:۰۵
نغمه‌ها ۰۲:۱۵
کنچیل ستاره (تکرار) ۰۳:۰۰
قرآن، اذان و ادعیه ۰۴:۲۵
سخنرانی ۰۵:۲۰
دعای عهد ۰۵:۵۰
صبح بالا شهر ۰۶:۰۵
ورزش باستانی ۰۶:۲۵
بیست ۰۶:۳۵
یک نکته از این معنی ۰۶:۵۵
اخبار رادیو ایران ۰۷:۰۰
صبح بخیر هرمزگان ۰۷:۱۰
اخبار رادیو ایران ۰۸:۰۰
هشت و چهل و پنج ۰۸:۴۵
مکث ۰۹:۰۲
آهنگ تندرستی ۰۹:۱۵
غنچه‌ها ۰۹:۴۰ [پخش زنده]کلودنگ عشق ۱۰:۱۵
در گستره قانون ۱۱:۱۵
اخبار استان ۱۲:۰۰
لاله‌های بهشتی ۱۲:۱۰
برآستان جانان ۱۲:۱۵
خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس ۱۳:۰۰
راه ولایت ۱۳:۵۰
اخبار رادیو ایران ۱۴:۰۰
شاهکار ادبی ۱۵:۰۲
نغمه‌ها ۱۵:۱۵
اخبار استان ۱۶:۰۰
میراث کهن (تکرار) ۱۶:۱۰
وقتی جوونی ۱۶:۳۰
ورزش هرمزگان ۱۷:۱۵
فردای بهتر ۱۸:۰۲
پسین هرمزگان ۱۸:۱۵
به سوی نور ۱۹:۳۰
صلوات خاصه ۲۰:۰۰
یک جرعه عاشقی ۲۰:۰۳
زیرسرگ بالا شهر ۲۰:۱۵
اخبار رادیو ایران ۲۱:۰۰
کنچیل ستاره ۲۱:۳۵
گنجینه ۲۲:۲۰
نمایش ۲۲:۳۰

برنامه های تلویزیونی

سینمایی دوبلکس ۰۰:۰۰
گزیده خندوانه ۰۱:۱۰
پازل ۰۱:۳۵
مجموعه گروه پلیس ۰۲:۰۰
شب‌های قشم ۰۲:۴۰
مستند ورزشی (تکرار) ۰۳:۴۰
برای اقدام ۰۴:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان صبح) ۰۴:۴۰
جمع خوانی قرآن کریم ۰۵:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۰۶:۱۵
انیمیشن ۰۶:۳۰
دعای عهد ۰۷:۲۰
ری میر در سرزمین شمالی ۰۸:۰۵
ناشتا ۰۸:۳۰
اخبار استان (تکرار) ۰۸:۴۵ [پخش زنده]سرپناه (زنده) ۱۰:۱۵
مجموعه گروه پلیس ۱۱:۳۰
سخنرانی ۱۲:۱۰
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۲:۴۰
سینمایی دوبلکس ۱۳:۰۵
جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۱۳:۳۰
شب‌های قشم ۱۴:۲۰
پرپروک ۱۵:۴۵
اخبار استان ۱۶:۴۵
یادگیری برتر (تکرار) ۱۷:۰۰
تاریخ خلیج فارس ۱۷:۴۰
سرپناه (تکرار) ۱۸:۱۵
ماه رویایی (زنده) ۱۸:۲۰
آفتاب آدینه ۱۸:۴۰
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۱۹:۲۵
اخبار استان ۲۰:۰۰
در شهر ۲۰:۴۰
اخبار استان ۲۳:۰۰
سینمایی مردی از لارامی ۲۳:۱۵

نمایش موجودیت‌ها