date_range جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۵:۴۶:۰۰ ق.ظ

نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران

نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران

برخی از مهمترین رویدادهای روز گذشته مازندران را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

تصویرها
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای پنج‌شنبه 19 مهرماه در مازندران دستگیری باند سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره با 12 فقره سرقت در ساری ساخت سیلوی 35 هزار تن نگهداری غلات در در بندر امیرآباد کشف 420 کیلو مواد مخدر در مازندران حوزه بهداشت و درمان با کمبود شدیدی در بخش نیروی انسانی مواجه است سوختن نخل‌های دانشگاه امام حسین ساری در آتش بهره‌مندی بیش از 2 هزار خانوار سیل‌زده از خدمات امدادی هلال‌احمر مازندران آزادسازی یک هکتار از سواحل مازندران
نمایش موجودیت‌ها