فراخوان مشمولان نخبه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مرداد 1398

فراخوان مشمولان نخبه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مرداد 1398

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: کلیه مشمولان نخبه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که برگ آماده به خدمت دریافت کرده‌اند، باید برابر اطلاعات درج شده در برگه معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش اقدام کنند.

فراخوان مشمولان نخبه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مرداد 1398به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس ، سرهنگ «نجف حمیدزاده» معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اظهار داشت: کلیه مشمولان نخبه و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم تیر ماه 1398 را دریافت کرده‌اند، باید برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس 10+ دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین کلیه مشمولان فوق باید راس ساعت هفت صبح روز سه شنبه 15 مرداد 98 در محلی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح اعلام شده، حضور یابند.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی درخصوص فرآیند ثبت درخواست این دسته از مشمولان، عنوان کرد: اطلاعات مربوط به نخبگی و یا هیات علمی این دسته از مشمولان پس از ارسال از سوی بنیاد ملی نخبگان یا دانشگاه مورد پذیرش به ستاد کل نیرو‌های مسلح و تایید نهایی آن، در سامانه وظیفه عمومی ثبت و در نهایت کد مربوطه در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش درج می‌شود.

سرهنگ حمیدزاده با اشاره به اینکه عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب می‌شود، تصریح کرد: مشمولان باید برگه‌های مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح و سایر مدارک مورد نیاز دیگر همچون شناسنامه، کارت ملی و... را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.

انتهای پیام/ 241

تصویرها
فراخوان مشمولان نخبه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مرداد 1398
نمایش موجودیت‌ها