Image
chevron_left خبرگزاری دانا

تعداد سئوال‌های درس فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) در آزمون سراسری سال 1397 افزایش یافت.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

تعداد سئوال‌های درس فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) در آزمون سراسری سال 1397 افزایش یافت.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

تعداد سئوال‌های درس فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) در آزمون سراسری سال 1397 افزایش یافت.

مشاهده صفحه:     1