Image
chevron_left نامه نیوز

لبنان در مقطع حساس کنونی گویی بر لبه پرتگاه ایستاده است. آثار پانزده سال جنگ داخلی در همه جای کشور مشهود است و سایه جنگ پیوسته توافق سیاسی شکننده تازه را تهدید می‌کند. پیچیدگی سیاست لبنان ...

Image
chevron_left خبرآنلاین

لبنان در مقطع حساس کنونی گویی بر لبه پرتگاه ایستاده است. آثار پانزده سال جنگ داخلی در همه جای کشور مشهود است و سایه جنگ پیوسته توافق سیاسی شکننده تازه را تهدید می‌کند. پیچیدگی سیاست لبنان آن را به یک پازل شبیه می‌کند و بسیاری باور دارند که سعد ح...

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

این مستند هدفش ایجاد سوال بود تا ارائه پاسخ و سعی داشت سوالات و زاویه دیدهای جدیدی را درباره جنگ تحمیلی مطرح کند در نتیجه در فضای رسانه‌ای آن زمان چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

این مستند هدفش ایجاد سوال بود تا ارائه پاسخ و سعی داشت سوالات و زاویه دیدهای جدیدی را درباره جنگ تحمیلی مطرح کند در نتیجه در فضای رسانه‌ای آن زمان چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد.

مشاهده صفحه:     1