Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه فعالیت‌های قرآنی - جلسه هادی مهدوی این‌بار با حضور مدرسان دیگر جلسات قرآن شهر تبریز، رنگ دیگری به خود گرفته بود، این حضور یک سنت حسنه‌ای است که توسط تعدادی از پیشکسوتان این عرصه برای رونق دادن به جلسات قرآن شکل گرفته است.

مشاهده صفحه:     1