Image
chevron_left خبرگزاری برنا

فرض کنید در یک مطب دندان‌پزشکی نشسته‌ایدو منتظر هستید که نوبت شما شود که شخص دیگری وارد مطب می‌شود و در حال گرفتن نوبت دندانپزشکی است که منشی از آن فرد می‌پرسد بیماری خاصی دارید و شخص پاسخ می‌دهد مبتلا به اچ‌آی‌وی هستم، واکنش شما چه خواهد بود؟

Image
chevron_left جماران

فرض کنید در یک مطب دندان‌پزشکی نشسته‌ایدو منتظر هستید که نوبت شما شود که شخص دیگری وارد مطب می‌شود و در حال گرفتن نوبت دندانپزشکی است که منشی از آن فرد می‌پرسد بیماری خاصی دارید و شخص پاسخ می‌دهد مبتلا به اچ‌آی‌وی هستم، واکنش شما چه خواهد بود؟

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

سلامت نیوز-*محمدعلی ظاهری‌بیرگانی: فرض کنید در یک مطب دندان‌پزشکی نشسته‌ایدو منتظر هستید که نوبت شما شود که شخص دیگری وارد مطب می‌شود و در حال گرفتن نوبت دندانپزشکی است که منشی از آن فرد می‌پرسد بیماری خاصی دارید و شخص پاسخ می‌دهد مبتلا به اچ‌آی‌وی هستم،...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

فرض کنید در یک مطب دندانپزشکی نشسته‌ایدو منتظر هستید که نوبت شما شود که شخص دیگری وارد مطب می‌شود و در حال گرفتن نوبت دندانپزشکی است که منشی از آن فرد می‌پرسد بیماری خاصی دارید و شخص پاسخ می‌دهد مبتلا به HIV هستم؛ واکنش شما چه خواهد بود؟

مشاهده صفحه:     1