Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

زمان انتظار سامان قدوس برای دریافت حکم دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزشی (CAS) در پرونده محرومیت 4 ماهه از بازی و جریمه 4 میلیون یورویی‌اش از سوی فیفا مشخص شد.

Image
chevron_left مشرق

زمان انتظار سامان قدوس برای دریافت حکم دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزشی (CAS) در پرونده محرومیت 4 ماهه از بازی و جریمه 4 میلیون یورویی‌اش از سوی فیفا مشخص شد.

Image
chevron_left جماران

زمان انتظار سامان قدوس برای دریافت حکم دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزشی (CAS) در پرونده محرومیت 4 ماهه از بازی و جریمه 4 میلیون یورویی‌اش از سوی فیفا مشخص شد.

مشاهده صفحه:     1