Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه رسما خواستار ابطال حکم ریاست‌جمهوری اردوغان شده است زیرا همین کاستی‌هایی که حزب حاکم به نتایج انتخابات شهرداری‌ها در 31 مارس وارد می‌کند در انتخابات سراسری سال گذشته هم رخ داد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه رسما خواستار ابطال حکم ریاست‌جمهوری اردوغان شده است زیرا همین کاستی‌هایی که حزب حاکم به نتایج انتخابات شهرداری‌ها در 31 مارس وارد می‌کند در انتخابات سراسری سال گذشته هم رخ داد.

Image
chevron_left ایسنا

اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه رسما خواستار ابطال حکم ریاست‌جمهوری اردوغان شده است زیرا همین کاستی‌هایی که حزب حاکم به نتایج انتخابات شهرداری‌ها در 31 مارس وارد می‌کند در انتخابات سراسری سال گذشته هم رخ داد.

Image
chevron_left ایسنا

اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه رسما خواستار ابطال حکم ریاست‌جمهوری اردوغان شده است زیرا همین کاستی‌هایی که حزب حاکم به نتایج انتخابات شهرداری‌ها در 31 مارس وارد می‌کند در انتخابات سراسری سال گذشته هم رخ داد.

مشاهده صفحه:     1