Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه معارف - صاحب معالم محقق حلی را بدین‌گونه یاد می‌کند: «اگر علامه حلی، «محقق» را فقیه و بزرگ همه زمان‌ها می‌شمرد، بهتر بود چراکه محقق، سرآمد فقیهان شیعه است و درمیان آنان نظیری ندارد.»

مشاهده صفحه:     1