Image
chevron_left خبرگزاری مهر

دیدگاه علامه طباطبایی در اینکه جهاد ابتدایی را به دفاعی بازمی‌گرداند برحق است، اما در تبیین فلسفه و دلیلی که برای جهاد ابتدایی قائل شده موجه و قابل دفاع نیست.

Image
chevron_left رجانیوز

براساس منابع متعدد تاریخی شیعه و اهل سنت، قتل عمر در روزهای پایانی ذی‌الحجه سال 23 ق اتفاق افتاده است. براساس این منابع...

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه حوزه‌های علمیه استاد برجسته حوزه علمیه با تاکید بر اینکه طلاب و وعاظ نباید بحث تحریف را در مجامع عمومی مطرح کنند، گفت: اعتقاد به تحریف قرآن با حدیث ثقلین و با حضور ائمه (ع) و سیره ایشان مبنی بر محافظت از قرآن، ناسازگار است.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه حوزه‌های علمیه استاد برجسته حوزه علمیه با تاکید بر اینکه طلاب و وعاظ نباید بحث تحریف را در مجامع عمومی مطرح کنند، گفت: اعتقاد به تحریف قرآن با حدیث ثقلین و با حضور ائمه (ع) و سیره ایشان مبنی بر محافظت از قرآن، ناسازگار است.

مشاهده صفحه:     1