Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left اتاق خبر

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left اقتصاد ایرانی

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left بانک مردم

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحر...

Image
chevron_left ایران خبر

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left افکار نیوز

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

Image
chevron_left ایران جیب

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت…

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

یک مقام مسئول با بیان اینکه بعد از وقفه کوتاهی، تحریم فروش نفت نیز اتوماتیک‌وار دور زده می‌شود، گفت: سد تحریم‌ها سوراخ شده و معافیت 8 کشور نیز خود بهانه‌ای است که تحریم را راحت‌تر دور بزنیم.

مشاهده صفحه:     1