Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه بین‌الملل وائل صبری، معلم و کارآفرین مصری با هدف کمک به افرادی که ناشنوا و دارای اختلالات ناشنوایی هستند، اقدام به ترجمه قرآن به زبان اشاره کرده است.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه بین‌الملل وائل صبری، معلم و کارآفرین مصری با هدف کمک به افرادی که ناشنوا و دارای اختلالات ناشنوایی هستند، اقدام به ترجمه قرآن به زبان اشاره کرده است.

مشاهده صفحه:     1