Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت. رحیم‌مشایی 24 اسفندماه سال 96 با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد. او در دادگاه به 6 سال و نیم حبس محکوم شده است.

Image
chevron_left الف

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left تدبیر و امید

یکی از پرونده‌های جنجالی پرونده اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران 26 اسفندماه سال 96 توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left فرارو

رحیم‌مشایی 24 اسفندماه سال 96 با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت. رحیم‌مشایی 24 اسفندماه سال 96 با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد. او در دادگاه به 6 سال و نیم حبس محکوم شده است.

Image
chevron_left امید

ایسنا نوشت: اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left نامه نیوز

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left با اقتصاد

اسفندیار رحیم‌مشایی که از 6 خردادماه در مرخصی به سر می‌برد بعد از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

رئیس دفتر، رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود به اوین برگشت.

Image
chevron_left ایسنا

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از 6 خردادماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

از میان تمام یاران احمدی‌نژاد تنها چندنفری در حلقه مریدان او باقی ماندند، رفقایی که این روزها هریک با پرونده‌ای قضایی در دست، مسیرزندان را خوب یاد گرفته‌اند.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left ایمنا

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم، به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر وعید سعید فطر از امروز به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left فرارو

یکی از پرونده‌های جنجالی سال 97، پرونده اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران 26 اسفندماه سال 96 توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنو

Image
chevron_left نامه نیوز

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا نوشت: حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

همچنین حمید بقایی 11 شهریور سال 97 نیز به اتهام توهین در شعبه 1059 دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری مثلث

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left الف

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left ایسنا

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

Image
chevron_left رویداد امروز

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left الف

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

اواخر سال 92 برای اولین بار نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه مطرح شد. نام بابک زنجانی قبل از آنکه رئیس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند، مانند اکنون بر سر زبان‌ها نبود.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left رجانیوز

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left امید

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

Image
chevron_left ایسنا

مهدی هاشمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی و شهرام جزایری از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که با حکم قضایی در زندان به سر می‌برند.

مشاهده صفحه:     1