Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

قصاص یک مجازات حدی است و نوع و میزان آن در شرع و دین تعیین شده است و حق تغییر آن وجود ندارد اما اعدام یک مجازات تعزیری و بازدارنده است بدین معنی که قانون آن را مشخص کرده و قاضی حق دارد از میان گزینه‌های موجود برای مجازات اعدام را انتخاب کند.

Image
chevron_left جهان نیوز

طی روزهای گذشته خبری از صدور حکم قصاص برای نجفی منتشر شد و حتی یکی از وکلای وی احتمال صدور حکم قصاص برای نجفی را محتمل دانسته بود.

مشاهده صفحه:     1