Image
chevron_left ایرنا

دوحه - ایرنا - روابط سیاسی سعودی‌ها با رژیم صهیونیستی که از سال گذشته میلادی آشکار شد، در ماه‌های اخیر به توسعه روابط اقتصادی میان دو رژیم کشیده شده است.

مشاهده صفحه:     1