Image
chevron_left خبرگزاری رسا

حجت‌الاسلام والمسلمین کبیر با بیان اینکه هر جامعه‌ای دارای پنج مولفه درونی برای واکسینه سازی جامعه است، گفت: اگر تمام این ابعاد رعایت شد، آن کشور جامعه‌ای زنده می‌شود که توانایی تاثیر بر جوامع دیگر را هم خواهد داشت.

Image
chevron_left خبرآنلاین

امام حسین را همواره در جنگ و قیام شناختیم. شناخت‌های‌تک‌بعدی از اهل‌بیت (ع) آسیب‌های فراوانی به جامعه ایرانی و جهان تشیع وارد کرده است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

رئیس فدراسیون واردات گفت: اعمال محدودیت‌ها و سوبسیدهای خاص می‌تواند عامل فسادهایی باشد که کشف خواهد شد.

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left روزنامه ایران

سی و سومین همایش روز مددکار، دیروز با موضوع "اخلاق اجتماعی و مددکاری اجتماعی" برگزار شد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left الف

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left جماران

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسپا: مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left تابناک

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left پارسینه

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left الف

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left افکار نیوز

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left شفاف

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

خبرآنلاین: رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left پارسینه

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left جماران

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left الف

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left شبکه خبر

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 65 درصد از همسرآزاری‌ها، 55 درصد از طلاق‌ها،30 درصد از کودک‌آزاری‌ها و 25 درصد از قتل‌های عمد به اعتیاد مرتبط است، افزود: 23 درصد از خشونت‌ها و نزاع‌ها، 20 درصد از جرایم منکراتی و 10 درصد از جرایم مالی نیز ...

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left انتخاب

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 65 درصد از همسرآزاری‌ها، 55 درصد از طلاق‌ها،30 درصد از کودک‌آزاری‌ها و 25 درصد از قتل‌های عمد به اعتیاد مرتبط است، افزود: 23 درصد از خشونت‌ها و نزاع‌ها، 20 درصد از جرایم منکراتی و 10 درصد...

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left جوان آنلاین

انوشیروان محسنی‌بندپی در همایش «مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی» آخرین میانگین کشوری وقوع طلاق را یک طلاق به ازای هر 3.9 ازدواج ثبت شده عنوان کرد و گفت: با شدت گرفتن تحولات محیطی، تغییر ساختار زندگی و صنعتی شدن جوامع، با رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور و جهان مواجهیم.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left جماران

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left ایسنا

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تمایل 17 درصدی افراد 15 تا 64 ساله به مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: همچنین 27 درصد از افراد 15 تا 64 سال نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در کشور نشان‌دهنده ضعف اخلاق اجتماعی است، گفت: تحلیل ما از وضعیت اجتماعی کشور این است که اخلاق‌مدار بودن در جامعه ما «هزینه» دارد و ا...

Image
chevron_left نامه نیوز

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در کشور نشان‌دهنده ضعف اخلاق اجتماعی است، گفت: تحلیل ما از وضعیت اجتماعی کشور این است که اخلاق‌مدار بودن در جامعه ما «هزینه» دارد و این نشانه ضعف اخلاق در جامعه است.

Image
chevron_left انتخاب

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با تاکید بر اینکه امروزه گسترش آسیب‌های اجتماعی و گسترش آنها به دغدغه جدی ما تبدیل شده است، گفت: وجود فساد در جامعه نشان‌دهنده ضعف اخلاق است و ما برای لذت بردن از زندگی ناچاریم اخلاق را رعایت کنیم.

Image
chevron_left جمهوریت

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس سازمان بهزیستی کشور از وقوع یک طلاق به ازای هر 2.5 ازدواج در سال 95 و وقوع یک طلاق به ازای هر 2.3 ازدواج در سال 96 در تهران خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه وجود بیش از 15 هزار پرونده قضایی در کشور نشان‌دهنده ضعف اخلاق اجتماعی است، گفت: تحلیل ما از وضعیت اجتماعی کشور این است که اخلاق‌مدار بودن در جامعه ما «هزینه» دارد و این نشانه ضعف اخلاق در جامعه است.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه وجود بیش از 15 هزار پرونده قضایی در کشور نشان‌دهنده ضعف اخلاق اجتماعی است، گفت: تحلیل ما از وضعیت اجتماعی کشور این است که اخلاق‌مدار بودن در جامعه م...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و تاثیر آن بر اخلاق اجتماعی، به‌خصوص درمیان دانشجویان، هدف اصلی پژوهش «بررسی تاثیر حضور در فضای مجازی (اینترنت) بر همدلی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران» است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

استاندار خراسان شمالی طی پیامی سالروز فرخنده بعثت پیامبر خاتم و فخر دو عالم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم را به عموم هم‌استانی‌های گرانقدر از شیعه و سنی تبریک و شادباش گفت.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

ساخت اخلاقی مهم‌ترین عامل تکامل و ترقی و یا سقوط و انحطاط و زوال جوامع بشری محسوب می‌شود و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به توجه به اخلاق و ساخت جامعه براساس اخلاق اجتماعی نیازمند است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از برگزاری همایش ملی مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی در فروردین 97 خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از برگزاری همایش ملی مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی در فروردین 97 خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به گرفتن اولین کرسی جهانی در کمیته اخلاق فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی و انتخاب رئیس انجمن به‌عنوان کمیسر اخلاق فدراسیون، شعار «ترویج اخلاق اجتماعی» را شعار سال 97 این انجمن اعلام کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران پیامی به مناسبت این روز منتشر کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

کانون خبرنگاران نبا حجت‌الاسلام والمسلمین لقمانی در جمع زائران بارگاه منور رضوی گفت: نگاه بر ملکوت با چشمی که از حرام پرشده ممکن نیست.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: آگاهی‌بخشی به نیروی انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در افزایش تصادقات بسیار کمک‌کننده است. از این‌رو انجمن مددکاران اجتماعی ایران چهارمین کمپین پیشگیری اج...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

آیا سبک زندگی و نظام اجتماعی به هم ارتباطی دارند؟ آیا این باورها فردی است یا تاثیر جامعه در شکل‌گیری این باورها اهمیت بیشتری دارد؟ آیا شیوه نمایش خواسته‌های درونی افراد هم به نظام اجتماعی مرتبط است؟

Image
chevron_left نسیم آنلاین

دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه فرهنگی - فراخوان جشنواره استانی تئاتر بچه‌های مسجد با عنوان «چهل فانوس» به همت واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی 23 اسفندماه سالجاری منتشر شد.

Image
chevron_left جماران

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری همزمان با برگزاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به تحلیل و ارزیابی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره با محوریت موضوع «تصویر ایران در سینمای ایران» پرداخت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری همزمان با برگزاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به تحلیل و ارزیابی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره با محوریت موضوع «تصویر ایران در سینمای ایران» پرداخت.

Image
chevron_left پرشین خودرو

چهارمین کمپین پیشگیری از تصادفات؛ پرشین خودرو: انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دلیل گستردگی ابعاد اجتماعی تصادفات هرساله به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات را برگزار می‌کند.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دلیل گستردگی ابعاد اجتماعی تصادفات هرساله به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات را برگزار می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دلیل گستردگی ابعاد اجتماعی تصادفات هرساله به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات را برگزار می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موبایلی (تلگرام) بر رفتار کاربران این شبکه‌ها با رویکرد دینی انجام شد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left عصر ایران

Image
chevron_left فرادید

رویکرد اقتصادی اکثر کشورهای توسعه‌یافته هم‌اینک لیبرالی است، ولی مطالعات انطباقی نشان داده همین رویکرد لزوما برای کشورهای فقیر -حداقل تا وقتی سطح سرانه ملی در آن‌ها به حد معینی نرسد- راهگشا نیست.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نباید خرج کردن برای حوزه فرهنگ را هزینه‌کرد بی‌بازگشت تلقی کنیم، گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری مضاعف به شمار می‌رود و هر مقدار که فرهنگ متزلزل باشد، توسعه پایدا...

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

وزیر ارشاد با اشاره به تغییر ماهوی و جدید در نوع نگاه به فرهنگ؛ تزلزل در فرهنگ را سبب عدم حصول توسعه پایدار حاصل خواند.

Image
chevron_left شبستان

خبرگزاری شبستان: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر بحث فرقه‌های مذهبی، انحرافی و خودساخته را داریم، اینها روبنا هستند، در زیربنا موضوع این است که "می‌خواهم به فهم خود در مقام دینداری عمل کنم"، به این ت...

Image
chevron_left نامه نیوز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نباید خرج کردن برای حوزه فرهنگ را هزینه‌کرد بی‌بازگشت تلقی کنیم، گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری مضاعف به شمار می‌رود و هر مقدار که فرهنگ ...

Image
chevron_left انتخاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نباید خرج کردن برای حوزه فرهنگ را هزینه‌کرد بی‌بازگشت تلقی کنیم، گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری مضاعف به شمار می‌رود و هر مقدار که فرهنگ ...

Image
chevron_left انتخاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نباید خرج کردن برای حوزه فرهنگ را هزینه‌کرد بی‌بازگشت تلقی کنیم، گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری مضاعف به شمار می...

Image
chevron_left ایسنا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نباید خرج کردن برای حوزه فرهنگ را هزینه‌کرد بی‌بازگشت تلقی کنیم، گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری مضاعف به شمار می‌رود و هر مقدار که فرهنگ متزلزل باشد، توسعه پایدا...

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه خرج کردن برای حوزه فرهنگ را هزینه‌کرد بی‌بازگشت تلقی نکنیم، تصریح کرد: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری مضاعف به شمار می‌رود. هر مقدار که فرهنگ متزلزل باشد، توسعه پایداری که می‌خواهی...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خوزستان قلب ایران است و هم در فرهنگ مقاومت و هم در دین‌داری مردم ایران، حقی فراموش‌نشدنی بر تمام نسل حاضر و نسل‌های بعدی ایران‌زمین دارد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

صدا و سیمای فارس موفق به کسب مقام نخست در چهادهمین دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی در بین شبکه‌های استانی و سراسری شد.

Image
chevron_left ایسنا

موسس دانشگاه گلوبال کالیفرنیا با بیان اینکه کسی که قرار است مدیر شود، ابتدا باید اخلاق اجتماعی و سپس اخلاق حرفه‌ای را طی کند، گفت: اگر اخلاق را مورد توجه قرار دهیم رضایت از فضا برای افراد افزایش می‌یابد، اما تا به امروز نتوا...

Image
chevron_left شبستان

خبرگزاری شبستان: محقق و پژوهشگر علوم دینی گفت: برای از بین بردن هنجارهای نامتناسب در جامعه، حفظ ارزش‌های دینی و اعتقادی و پیاده کردن اخلاق اجتماعی نیازمند یک عزم همگانی هستیم چراکه اخلاق مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن در روابط اجتماعی محسوب می‌شود.

Image
chevron_left صدا و سیما

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد: استفاده بیش از حد و بی‌قاعده از شبکه‌های مجازی، به افول رفتار و اخلاق اجتماعی کاربران به‌خصوص در رویکرد دینی منجر می‌شود.

Image
chevron_left جام‌نیوز

کارشناس علوم قرآنی گفت: اذکار اعم از لا الله الا الله ولاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم بسیار خوب است و انسان را از غیبت‌کردن منصرف کرده و به مسیر صحیح هدایت می‌کند.

Image
chevron_left شفاف

احسان محمدی در عصرایران نوشت: انتشار ویدیویی که در آن جمعی از هموطنان همیشه در صحنه در حال غارت نرگس‌زارهای جره کازرون شیراز هستند تکان‌دهنده بود. نرگس‌هایی که به دست عده‌ای در نبود ماموران منابع طبیعی چیده شد. پیش از این قرار بود این نرگس‌زارها برای بازدید گردش‌گران توسعه پیدا کند.

Image
chevron_left عصر ایران

کسانی نوشتند که ایرادی ندارد و اسباب خوشحالی است که مردم گل می‌چینند و حالشان خوب می‌شود از بوی مستانه نرگس‌ها و باید خوشحال بود که هموطنانی این همه گل دوست دارند!

Image
chevron_left نسیم آنلاین

این روزها، استفاده از انواع و اقسام شبکه‌های مجازی موبایل به منظور ارتباطات بین افراد، گسترش فراوانی یافته است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که استفاده بیش‌ازحد و بی‌قاعده از این شبکه‌ها، می‌تواند به ...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

این روزها، استفاده از انواع و اقسام شبکه‌های مجازی موبایل به منظور ارتباطات بین افراد، گسترش فراوانی یافته است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که استفاده بیش‌ازحد و بی‌قاعده از این شبکه‌ها، می‌تواند به ...

Image
chevron_left ایسنا

این روزها، استفاده از انواع و اقسام شبکه‌های مجازی موبایل به منظور ارتباطات بین افراد، گسترش فراوانی یافته است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که استفاده بیش‌ازحد و بی‌قاعده از این شبکه‌ها، می‌تواند به ...

Image
chevron_left ایلنا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور با بیان اینکه جنبش دانشجویی دارای یک هویت، فرایند و هویت مشخص است، تصریح کرد: گذاشتن قیدها بر جنبش دانشجویی نباید افراد را اذیت کرده و موجب عدم فعالیت دانشجویی شود.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

گواهی دروغ یا امضای ناحق یا همان تهمت و بهتان، گناهی مضاعف است؛ زیرا هم دروغ است و هم حقی باطل شده و باطلی را حق جلوه می‌دهد و سبب پایمال شدن حقوق دیگران است.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از ارسال 2780 اثر به دبیرخانه همایش ملی «ریحانهالنبی» با محوریت نهج‌البلاغه خبر داد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

درخصوص وقایع دی‌ماه معتقدم این پدیده محصول شکاف اجتماعی است که مهم‌ترین آن شکاف اقتصادی یعنی اعتراض فرودستان، فقرا و افراد کم‌برخوردار نسبت به وضعیت معیشتی و زیستی خود است.

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا از نصب دوربین‌های مداربسته برای کنترل بیشتر این مجموعه هزار هکتاری خبر داد.

مشاهده صفحه:     1