Image
chevron_left اقتصاد گردان

پیرو برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق شیراز شاخص ثبت مالکیت را مورد بررسی قرارداد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: به دنبال برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق بازرگانی شیراز شاخص «ثبت مالکیت» را به منظور بهبود محیط کسب‌وکار در ایران مورد بررسی قرارداد و پیشنهادهایی را برای ارتقای رتبه ایران در این شاخص ارائه کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: به دنبال برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق بازرگانی شیراز شاخص «ثبت مالکیت» را به منظور بهبود محیط کسب‌وکار در ایران مورد بررسی قرارداد و پیشنهادهایی را برای ارتقای رتبه ا...

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

پیرو برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق شیراز شاخص ثبت مالکیت را مورد بررسی قرارداد. در گزارش این اتاق پیشنهادهایی برای ارتقای رتبه ایران مطرح شد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

دومین روز هفته ناجا با شعار پلیس، انضباط، اقتدار و امنیت پایدار رسما با برگزاری صبحگاه مشترک در ستاد فرماندهی ناجا آغاز خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

دومین روز هفته ناجا با شعار پلیس، انضباط، اقتدار و امنیت پایدار رسما با برگزاری صبحگاه مشترک در ستاد فرماندهی ناجا آغاز خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

دومین روز هفته ناجا با شعار پلیس، انضباط، اقتدار و امنیت پایدار رسما با برگزاری صبحگاه مشترک در ستاد فرماندهی ناجا آغاز خواهد شد.

Image
chevron_left الف

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی از واگذاری صدور معافیت تحصیلی دانشجویان به دانشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی از واگذاری صدور معافیت تحصیلی دانشجویان به دانشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی از واگذاری صدور معافیت تحصیلی دانشجویان به دانشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی گفت: خروج دانشجویان از کشور اینترنتی شده است و امسال به‌زودی صدور معافیت تحصیلی را به دانشگاه‌ها واگذار خواهیم کرد.

Image
chevron_left ایسنا

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی از واگذاری صدور معافیت تحصیلی دانشجویان به دانشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

سرهنگ نجف حمیدزاده معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی در گردهمایی معاونان دانشجویی گفت: نظام وظیفه با 52 سازمان و ارگان همکاری دارد که براساس این همکاری قانون مربوط به نظام وظیفه در کشور اجرا می‌شود.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی گفت: خروج دانشجویان از کشور اینترنتی شده است و امسال به‌زودی صدور معافیت تحصیلی را به دانشگاه‌ها واگذار خواهیم کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی گفت: خروج دانشجویان از کشور اینترنتی شده است و امسال به‌زودی صدور معافیت تحصیلی را به دانشگاه‌ها واگذار خواهیم کرد.

مشاهده صفحه:     1