Image
chevron_left ایمنا

شهردار مشهد با اشاره به اینکه هفت دلیل و هدف اصلی ما را بر پیگیری و هزینه جهت ایجاد شهر هوشمند ترغیب می‌کند، گفت: تحقق شهر هوشمند یکی از سیاست‌های جدی مدیریت شهری است که می‌خواهیم در آن پیشرو باشیم.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

مهر|رئیس کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم‌اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می‌شود،

Image
chevron_left بسیج پرس

بسیج پرس - رئیس‌کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم‌اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس‌کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم‌اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می‌شود،

مشاهده صفحه:     1