Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش موظف به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است، اما به بهانه‌هایی در اجرای این ماده قانونی تعلل می‌شود و هر روز شاهد کسر یا حذف بندی از حقوق و مزایای فرهنگیان هستیم.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش موظف به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است، اما به بهانه‌هایی در اجرای این ماده قانونی تعلل می‌شود و هر روز شاهد کسر یا حذف بندی از...

Image
chevron_left الف

سخنگوی دولت نوشت: افزایش و واریز حقوق، بجز تامین بودجه، نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاه‌هاست.

Image
chevron_left الف

سخنگوی دولت نوشت: افزایش و واریز حقوق، بجز تامین بودجه، نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاه‌هاست.

مشاهده صفحه:     1