Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

اعتماد نوشت: ابراهیم رئیسی از وقتی که ردای قاضی‌القضاتی به تن کرده برای اولین بار است که می‌خواهد اعضای حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کند. او همه چشم‌ها را به خود خیره کرده تا مشخص شود چند ماه مانده به...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

اعتماد نوشت: ابراهیم رئیسی از وقتی که ردای قاضی‌القضاتی به تن کرده برای اولین بار است که می‌خواهد اعضای حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کند. او همه چشم‌ها را به خود خیره کرده تا مشخص شود چند ماه مانده به...

مشاهده صفحه:     1