Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

نماینده مردم سبزوار در مجلس در تشریح محورهای این استیضاح گفت: موضوع افزایش قیمت مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن و همچنین سومدیریت در مسکن مهر است.

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left با اقتصاد

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در حالی از جمع‌آوری 50 امضا برای استیضاح آخوندی خبر داد که افزود: طراحان در حال جمع‌آوری امضاهای بیشتر برای استیضاح وی هستند.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left افکار نیوز

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left مشرق

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح استیضاح آقای آخوندی، بررسی می‌شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left با اقتصاد

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی خبر داد امضای طرح استیضاح از آخوندی وزیر راه و شهرسازی توسط 50 نماینده انجام شده است.

Image
chevron_left نامه نیوز

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

نماینده مردم سبزوار در مجلس از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر راه خبر داد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left تابناک

رصدخانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گ...

Image
chevron_left تابناک

رصدخانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گی...

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left جهان نیوز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left افکار نیوز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left الف

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر در حادثه اخیر کاشان وزارت راه مقصر باشد یک بند به طرح استیضاح آخوندی اضافه می‌شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

فرج‌الله رجبی نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطرح بودن استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: این طرح هنوز به هیئت رئیسه مجلس ارائه نشده اما به تعداد کافی امضا جمع شده است.

Image
chevron_left حزبالله نیوز

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left فرارو

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این طرح در سه صفحه وزیر را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left مشرق

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left ماین نیوز

گروه صنایع معدنی >سایر حوزه‌ها - عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left افکار نیوز

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left الف

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح استیضاح آخوندی در سه صفحه او را مورد سوال قرار داده و به مواردی همچون بحث مسکن، عدم مدیریت در بازار مسکن، و همچنین سومدیریت در مسکن مهر اشاره شده است.

Image
chevron_left روزنامه ساقی آذربایجان

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left حزبالله نیوز

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left تصویر روز

تصویر روز: عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left مشرق

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری قانون

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left الف

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left ایران جیب

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

مهر نوشت: عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

عضو هیئت رئیسه مجلس، آخرین وضعیت استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را تشریح کرد.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- فرزانه آیینی - خبرنگار: «استیضاح»، پرتکرارترین واژه این روزهای منتقدان دولت در بهارستان است، هرچند نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه جلسات صحن علنی را 2 هفته و تا اول مهرماه تعطیل کرده‌اند،

Image
chevron_left جهان نیوز

در شرایطی که ساخت و ساز مسکن طی پنج سال اخیر با افت محسوسی مواجه شده و در پی آن قیمت خانه افزایش یافته است، وزیر راه و شهرسازی مدعی شدبه دلیل تراکم‌فروشی در برخی مناطق تهران، قیمت خانه افزایش یافته است!

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

در حالی وزیر راه و شهرسازی طرح استیضاحش را از اساس انکار می‌کند که نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

در حالی وزیر راه و شهرسازی طرح استیضاحش را از اساس انکار می‌کند که نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

شاید روحانی هم ترجیح می‌دهد وزیران اقتصادی رده دوم به لحاظ ارتباط با حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت زیر تیغ استیضاح بروند تا مهره‌ها و نیروهای اصلی مصون بمانند

Image
chevron_left مشرق

در حالی وزیر راه و شهرسازی طرح استیضاحش را از اساس انکار می‌کند که نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

در حالی وزیر راه و شهرسازی طرح استیضاحش را از اساس انکار می‌کند که نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی و همچنین بررسی آن در مجلس واکنش عباس آخوندی را به دنبال داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی و همچنین بررسی آن در مجلس، واکنش عباس آخوندی را به دنبال داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی و همچنین بررسی آن در مجلس واکنش عباس آخوندی را به دنبال داشت.

Image
chevron_left صما

«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تلگرامی در مورد اقدامات خلاف منافع ملی خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نوشت: از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به د...

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left جماران

وزیر راه و ترابری به جوسازی‌های اخیر در مورد واگذاری اداره چابهار به هندی‌ها پرده برداشت.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت:

Image
chevron_left صبا ایران

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left صبح تهران

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left تیتر برتر

حسین مقصودی، طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی توسط بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس آماده و با آغاز به کار مجلس تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش اوبرعلیه دولت خبرسازی می‌کنند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

روز یکشنبه صبح که از منزل بیرون آمدم پیامکی از خبرنگار تسنیم دریافت کردم مبنی بر اینکه «آخوندی: اداره بندر چابهار به هند واگذار می‌شود، انسان وطن‌دوست از شنیدن این اخبار بمیرد مرگ بر او رواست».

Image
chevron_left تابناک

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left تین نیوز

در این شرایط که امریکا درصدد است که اقتصاد ایران را فلج کند و تمام کشورها را از خرید نفت ایران منع و هرگونه دادوستد با ایران را متوقف کند و ترامپ و تیم تندرو او و وزیر خارجه امریکا کشور به کشور مسافرت می‌کنند تا آنها را تطمیع و یا تهدید کنند، قاعدتا ما نیز باید در صحنه بین...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

آخوندی نوشت: از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش اوبرعلیه دولت خبرسازی می‌کنند.

Image
chevron_left افکار نیوز

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left بورس پرس

نماینده مجلس از امضا 50 نماینده برای طرح استیضاح وزیر راه با 27 محور خبر داد که با آغاز به کار مجلس تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد.

Image
chevron_left بورس 24

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که ایرنا منتشر کرده است، نوشت: از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش اوبرعلیه دولت خبرسازی می‌کنند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left الف

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که ایرنا منتشر کرده است، نوشت: از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش اوبرعلیه دولت خبرسازی می‌کنند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: تاکنون 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تهران - ایرنا- از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش اوبرعلیه دولت خبرسازی می‌کنند.

Image
chevron_left ایرنا

تهران - ایرنا- از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش اوبرعلیه دولت خبرسازی می‌کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دوآتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه ماست.

Image
chevron_left پایگاه اطلاع رسانی دولت

Image
chevron_left اتاق خبر

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح وزیر راه تقدیم هیئت رئیسه نشده است.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بحث مسکن مهر و همچنین خالی بودن بیش از 2 میلیون خانه در سطح کشور و رسالتی که برعهده وزارت راه و شهرسازی است، باید دنبال شود بنابراین وزیر نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تشکیل جلسه هیئت رئیسه در روز شنبه هفته آینده، درخصوص طرح «مبارزه با مفاسد اقتصادی» تصمیم‌گیری می‌شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بحث مسکن مهر و همچنین خالی بودن بیش از 2 میلیون خانه در سطح کشور و رسالتی که برعهده وزارت راه و شهرسازی است، بنابراین نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تشکیل جلسه هیئت رئیسه در روز شنبه هفته آینده، درخصوص طرح «مبارزه با مفاسد اقتصادی» تصمیم‌گیری می‌شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تقدیم طرح استیضاح آخوندی با بیش از 40 امضا به کمیسیون متبوعش خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بحث مسکن مهر و همچنین خالی بودن بیش از 2 میلیون خانه در سطح کشور و رسالتی که برعهده وزارت راه و شهرسازی است، باید دنبال شود بنابراین وزیر نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

Image
chevron_left مشرق

نماینده مجلس گفت: بحث مسکن مهر و همچنین خالی بودن بیش از 2 میلیون خانه در سطح کشور و رسالتی که برعهده وزارت راه و شهرسازی است، باید دنبال شود بنابراین وزیر نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left وانا

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح وزیر راه تقدیم هیئت رئیسه نشده است.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح وزیر راه تقدیم هیئت رئیسه نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بحث مسکن مهر و همچنین خالی بودن بیش از 2 میلیون خانه در سطح کشور و رسالتی که برعهده وزارت راه و شهرسازی است، باید دنبال شود بنابراین وزیر نمی‌تو...

مشاهده صفحه:     1     2