Image
chevron_left شبستان

علیم الدین با بیان اینکه علم، هنر و فناوری جمهوری اسلامی ایران با اندونزی به اشتراک گذاشته شود، گفت: گفت‌وگو می‌تواند افراط را از بین ببرد، می‌توان از ظرفیت‌های دانشگاه مذاهب برای مقابله با تروریسم و افراط بهره برد.

مشاهده صفحه:     1