Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-در فوتبال ایرانی، عدد شش عددی به‌یادماندنی است. تصور می‌کنم همان‌طور که در فساد مالی که عدد سه هزار میلیارد ماندگار شده است، عدد شش هزار هم در خاطره‌ها ثبت شود.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: جایگاه گفتگو در روابط بین‌الملل، التهاب‌های اقتصادی و… از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های چهارشنبه-30 خرداد-جای گرفتند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در فوتبال ایرانی، عدد شش عددی به‌یادماندنی است. تصور می‌کنم همان‌طور که در فساد مالی که عدد سه هزار میلیارد ماندگار شده است، عدد شش هزار هم در خاطره‌ها ثبت شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در فوتبال ایرانی، عدد شش عددی به‌یادماندنی است. تصور می‌کنم همان‌طور که در فساد مالی که عدد سه هزار میلیارد ماندگار شده است، عدد شش هزار هم در خاطره‌ها ثبت شود.

مشاهده صفحه:     1