Image
chevron_left وانا

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست تا با تصویب CFT ایران را از خودتحریمی نجات دهند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست تا با تصویب CFT ایران را از خودتحریمی نجات دهند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست تا با تصویب CFT ایران را از خودتحریمی نجات دهند.

Image
chevron_left ایسنا

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست تا با تصویب CFT ایران را از خودتحریمی نجات دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین وظیفه من تثبیت اشتغال و تولید است من از اتاق بحران استفاده نمی‌کنم بلکه آن را تبدیل به اتاق پیگیری خواهم کرد و با استفاده از توان بخش خصوصی و مجلس این روند را ادامه خواهم داد.

مشاهده صفحه:     1