Image
chevron_left اقتصاد گردان

قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب 1395» و قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب 1397» با هدف تجمیع و تنقیح قوانین پراکنده موجود در حوزه بازنشست...

Image
chevron_left روزنامه تعادل

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» به بررسی اجرای این قانون پرداخته است.

Image
chevron_left جهان نیوز

این لیست صحیح است و به‌عنوان مصداق مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان پس از 36 سال سابقه کاری همچنان بر مسند ریاست خود حاضر است.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را ...

Image
chevron_left روزنامه ثروت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را ...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.

Image
chevron_left ایران جیب

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت…

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را...

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را ...

Image
chevron_left پایگاه خبری قلم نیوز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.

Image
chevron_left اتاق خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را ...

Image
chevron_left با اقتصاد

وزیر کار و رفاه اجتماعی از عزل افرادی که در این وزارتخانه کار می‌کنند و دوشغله هستند و تصمیم به استعفا ندارند خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را ...

Image
chevron_left اقتصاد گردان

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی که درباره اصلاح طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منتشر کرده، پیشنهاد کرده است بهتر است در قانون تبصره‌ای آورده شود که به موجب آن به افراد بازنشسته‌ای که در شرایط تعیین شده در قانون به کار گرفته می‌شوند پاداش پایان خدمت تعلق نگیرد

Image
chevron_left اقتصاد گردان

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی که درباره اصلاح طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منتشر کرده، پیشنهاد کرده است بهتر است در قانون تبصره‌ای آورده شود که به موجب آن به افراد بازنشسته‌ای که در شرایط تعیین شده در قانون به کار گرفته می‌شوند پاداش پایان خدمت تعلق نگیرد

مشاهده صفحه:     1