Image
chevron_left صما

انبوه‌سازان روز گذشته در یک نشست مربوط به حوزه ساختمان با حضور مهمانانی از دولت و بخش خصوصی، وضعیت کنونی بخش مسکن، چالش‌ها و راهکارهای خروج از رکود آن مورد بررسی قرار دادند؛ در جریان این اجلاس همچنین مکانیزم نوسازی بافت‌های فرسوده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص فرصت‌های پیش‌رو در ساخت‌وساز شهری گفت:

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از تدوین برنامه پشتیبان برای پرداخت وام نوسازی در بافت‌های فرسوده در سال 97 خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی دیروز در اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن اعلام کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده سال آینده پرداخت و...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

امروز در یک نشست مربوط به حوزه ساختمان با حضور مهمانانی از دولت و بخش خصوصی، وضعیت کنونی بخش مسکن، چالش‌ها و راهکارهای خروج از رکود آن مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این اجلاس همچنین مکانیزم نوسازی بافت‌های فرسوده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مظاهریان گفت: تا سال 1405، 9 میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود و ما برای سال آینده جهش قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کنیم.

Image
chevron_left ایسنا

امروز در یک نشست مربوط به حوزه ساختمان با حضور مهمانانی از دولت و بخش خصوصی، وضعیت کنونی بخش مسکن، چالش‌ها و راهکارهای خروج از رکود آن مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این اجلاس همچنین مکانیزم نوسازی بافت‌های فرسوده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Image
chevron_left روزنامه مناقصه مزایده

Image
chevron_left دریک آنلاین

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.…

Image
chevron_left اتاق خبر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مظاهریان گفت: تا سال 1405، 9 میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود و ما برای سال آینده جهش قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کنیم.

Image
chevron_left ایران جیب

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال آینده در حد نرخ تورم و یا دو درصد بیشتر…

Image
chevron_left سیمرغ

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left جماران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left انتخاب

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left صما

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن حضور در نهمین اجلاس سراسری انبوه‌سازان ایران که در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد روند وضعیت کنونی مسکن را تشریح کرد و بر روی تفاهم میان دولت و بخش خصوصی در امر مسکن تاکید کرد و گفت: ت...

Image
chevron_left ایسنا

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده بازار آرامی برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌کنیم و رشد قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال آینده در حد نرخ تورم و یا دو درصد بیشتر خواهد بود، گفت: متن پیش‌نویس قانون پیش‌فروش آپارتمان توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است.

مشاهده صفحه:     1