Image
chevron_left ایلنا

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه درباره عملکرد چینی‌ها در علمیات اطفای حریق شکایتی از سوی ایران مطرح نبوده است، گفت: در تمام کنواسیون‌های دریایی بین کشورها توصیه به همکاری شده است و بحث شکایت مطرح نیست.

Image
chevron_left ایلنا

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه درباره عملکرد چینی‌ها در علمیات اطفای حریق شکایتی از سوی ایران مطرح نبوده است، گفت: در تمام کنواسیون‌های دریایی بین کشورها توصیه به همکاری شده است و بحث شکایت مطرح نیست.

Image
chevron_left ایلنا

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه درباره عملکرد چینی‌ها در علمیات اطفای حریق شکایتی از سوی ایران مطرح نبوده است، گفت: در تمام کنواسیون‌های دریایی بین کشورها توصیه به همکاری شده است و بحث شکایت مطرح نیست.

Image
chevron_left صبح تهران

پس از گذشت 15 روز از حادثه تصادف نفتکش سانچی با فله‌بر سیاف کریستال چینی، روز گذشته سفیر چین در تهران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در رابطه با این حادثه پرداخت تا تاکید کند «چین در عملیات امدادرسانی به نفتکش سانچی کوتاهی نکرده است.» طی روزهایی که نفتکش ایرانی ...

Image
chevron_left پارسینه

پس از گذشت 15 روز از حادثه تصادف نفتکش سانچی با فله‌بر سیاف کریستال چینی، روز گذشته سفیر چین در تهران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در رابطه با این حادثه پرداخت تا تاکید کند «چین در عملیات امدادرسانی به نفتکش سانچی کوتاهی نکرده است.» طی روزهایی که نفتکش ایرانی ...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

اقتصادنیوز: پس از گذشت 15 روز از حادثه تصادف نفتکش سانچی با فله‌بر سیاف کریستال چینی، روز گذشته سفیر چین در تهران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در رابطه با این حادثه پرداخت تا تاکید کند «چین در عملیات امدادرسانی به نفتکش سانچی کوتاهی نکرده است.» طی روزهایی که ن...

Image
chevron_left جام‌نیوز

طی روزهایی که نفتکش ایرانی در آب‌های شرق چین می‌سوخت، انتقاداتی از عملکرد چین در روند امدادرسانی و اطفای حریق مطرح شد.

Image
chevron_left نامه نیوز

پس از گذشت 15 روز از حادثه تصادف نفتکش سانچی با فله‌بر سیاف کریستال چینی، روز گذشته سفیر چین در تهران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در رابطه با این حادثه پرداخت تا تاکید کند «چین در عملیات امدادرسانی به نفتکش سانچی کوتاهی نکرده است.» طی روزهایی که نفتکش ایرانی ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

پس از گذشت 15 روز از حادثه تصادف نفتکش سانچی با فله‌بر سیاف کریستال چینی، روز گذشته سفیر چین در تهران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در رابطه با این حادثه پرداخت تا تاکید کند «چین در عملیات امدادرسانی به نفتکش سانچی کوتاهی نکرده ا...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: پس از گذشت 15 روز از حادثه تصادف نفتکش سانچی با فله‌بر سیاف کریستال چینی، روز گذشته سفیر چین در تهران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در رابطه با این حادثه پرداخت تا تاکید کند ...

مشاهده صفحه:     1