Image
chevron_left تدبیر و امید

محمد دماطی، عضو تیم وکلای مدافع گروه اخوان‌المسلمین نیز گفت، حکم اولیه 44 از متهمان به شکل حضوری صادر شده 31 تن نیز غیابی محکوم شده‌اند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

وکیل‌مدافع بازداشتی‌های گروه اخوان‌المسلمین تاکید کرد، ارجاع پرونده 75 تن از اعضای این گروه توسط دادگاه کیفری قاهره به مفتی به معنی صدور حکم اعدام نیست و حتی در صورت صدور، درخواست تجدیدنظر می‌دهد.

Image
chevron_left ایسنا

وکیل‌مدافع بازداشتی‌های گروه اخوان‌المسلمین تاکید کرد، ارجاع پرونده 75 تن از اعضای این گروه توسط دادگاه کیفری قاهره به مفتی به معنی صدور حکم اعدام نیست و حتی در صورت صدور، درخواست تجدیدنظر می‌دهد.

Image
chevron_left افکار نیوز

شبه رسانه بی‌بی‌سی در بیگناه جلوه دادن عناصر تروریستی که علیه مردم ایران اقدامات تخریبی می‌کنند، نه‌تنها استانداردهای حرفه‌ای عرصه خبر که مرز وقاحت را هم رد کرده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

شبه رسانه بی‌بی‌سی در بیگناه جلوه دادن عناصر تروریستی که علیه مردم ایران اقدامات تخریبی می‌کنند، نه‌تنها استانداردهای حرفه‌ای عرصه خبر که مرز وقاحت را هم رد کرده است.

Image
chevron_left ایرنا

تهران - ایرنا - یافته‌های اخیر موسسه نظرسنجی پیو (PEW) نشان می‌دهد که حمایت آمریکایی‌ها از حکم اعدام در سالهای اخیر افزایش یافته است.

مشاهده صفحه:     1