Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- وقتی می‌خواهد مهرش را بر سرت ببارد دیگر نمی‌پرسد چتری در دست و سقفی بالای سرداری یا نداری.

مشاهده صفحه:     1