Image
chevron_left روزنامه جهان اقتصاد

نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف وزارت نیرو در تولید انرژی‌های نو **سوخت ارزان، دلیل عقب‌ماندگی انرژی‌های تجدیدپذیر **به تابستان آینده خوشبین نیستیم! **استفاده حداقلی هم نکردیم! **تشریفات دست و پاگیر اداری سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

مشاهده صفحه:     1