Image
chevron_left سیتنا

"بلاک‌چین روزبه‌روز دریچه‌های جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری بازمی‌کند. بسیاری از دارایی‌ها که همیشه مکان‌های امن سرمایه‌گذاری برای افراد هستند (مانند طلا و ملک) می‌توانند به‌صورت راحت‌تر و در مقیاس‌های کوچک در دسترس سرمایه‌گذاران باشند و در سبد آن‌ها جای داشته باشند".

مشاهده صفحه:     1