Image
chevron_left ایران اکونا

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left ایران اکونا

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left اتاق خبر

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left تری بی ان

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left دنیای بانک

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

این در حالی است که معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده بود که تسویه بدهی کلیه اشخاص متقاضی مشمول، به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت با صدور اسناد خزانه تا پایان سال‌جاری انجام می‌شود.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left اخباربانک

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left ایسنا

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

برخلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این‌گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- با اینکه قرار بود طبق زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شهریورماه زمان تعیین تکلیف و تسویه سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده‌گذاران پنج موسسه اعتباری غیرمجاز باشد، اما با وجود گذشت زمان هنوز تعدادی از مشمولان سپرده‌های خود را دریافت نکرده‌اند.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

با اینکه قرار بود طبق زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شهریورماه زمان تعیین تکلیف و تسویه سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده‌گذاران پنج موسسه اعتباری غیرمجاز باشد، اما با وجود گذشت زمان هنوز بخشی از مشمولان سپرده‌های خود را دریافت نکرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: با اینکه قرار بود طبق زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شهریورماه زمان تعیین تکلیف و تسویه سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده‌گذاران پنج موسسه اعتباری غیرمجاز باشد، اما با وجود گذشت زمان هنوز بخشی از مشمولان سپرده‌های خود را دریافت نکرده‌اند.

Image
chevron_left دنیای بانک

با اینکه قرار بود طبق زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شهریورماه زمان تعیین تکلیف و تسویه سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده‌گذاران پنج موسسه اعتباری غیرمجاز باشد، اما با وجود گذشت زمان هنوز بخشی از مشمولان سپرده‌های خود را دریافت نکرده‌اند.

Image
chevron_left ایسنا

با اینکه قرار بود طبق زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شهریورماه زمان تعیین تکلیف و تسویه سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده‌گذاران پنج موسسه اعتباری غیرمجاز باشد، اما با وجود گذشت زمان هنوز بخشی از مشمولان سپرده‌های خود را دریافت نکرده‌اند.

Image
chevron_left بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده صفحه:     1