Image
chevron_left جماران

در ادامه تحقیقات بازپرس ویژه تحقیقات پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، مدیر سابق دفتر ترامپ با اتهامات جدیدی درخصوص فساد و اختلاس بانکی مواجه شده است.

مشاهده صفحه:     1