Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

هر صفحه از این «پرسپولیس» را که ورق بزنی، حرفی است از برانکو ایوانکوویچ. از همان حرف‌هایی که کمتر به زبان می‌آوردشان اما ردپای او آشکارا بر آنها حک شده.

مشاهده صفحه:     1