Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروخته‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: مجموع انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 380 هزار میلیارد تومان است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: مجموع انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 380 هزار میلیارد تومان است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تعیین تکلیف اموال مازاد موجب افزایش توان نظام بانکی در تسهیلات‌دهی می‌شود.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میل...

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار ...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد...

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیار...

Image
chevron_left جماران

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان از...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه ثروت

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان...

Image
chevron_left ایسنا

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال‌جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان ...

Image
chevron_left تری بی ان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تعیین تکلیف اموال مازاد موجب افزایش توان نظام بانکی در تسهیلات‌دهی می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تعیین تکلیف اموال مازاد موجب افزایش توان نظام بانکی در تسهیلات‌دهی می‌شود.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تعیین تکلیف اموال مازاد موجب افزایش توان نظام بانکی در تسهیلات‌دهی می‌شود.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left اتاق خبر

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left سبا ۷۲۴

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left رجانیوز

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پول‌نیوز

عباس معمارنژاد اظهار داشت: طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته فروخته شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left با اقتصاد

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون امور بانک وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

برخی اقدامات بانک‌ها ضربه مستقیمی به منابع مالی مردم وارد می‌کنند.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

گزارش پنج و نیم امروز نیم‌نگاهی دارد به یک واگذاری که برباد هوا رفت و بازهم هیاهوی بسیار برای هیچ این‌بار به بهانه بلاکچین و…

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها فروخته شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها فروخته شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی خبر طلایی

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left افکار نیوز

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها فروخته شد.

Image
chevron_left بانک مردم

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس 24

معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها فروخته شد.

Image
chevron_left با اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه طی یکساله گذشته 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته فروخته شده است در ادامه گفت بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌...

Image
chevron_left بورس پرس

معاون وزیر اقتصاد گفت: اموال مازاد بانک‌های تحت نظارت بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان است و انتظار می‌رود تا پایان سال‌جاری 40 هزار میلیارد تومان واگذار شود.

Image
chevron_left رادیو اقتصاد

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داد.

Image
chevron_left بیمه آسیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض اختیارات توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد برای رفع برخی دغدغه‌های منطقه‌ای در واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی خبر طلایی

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض اختیارات توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد برای رفع برخی دغدغه‌های منطقه‌ای در واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- مدیر توسعه کسب و کار شبکه ققنوس در حاشیه اینوتکس 2019 مهمترین دستاورد این شبکه را کاهش زمان و هزینه‌های تبادل ارزش برشمرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض اختیارات توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد برای رفع برخی دغدغه‌های منطقه‌ای در واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

مدیر توسعه کسب و کار شبکه ققنوس در حاشیه اینوتکس 2019 مهمترین دستاورد این شبکه را کاهش زمان و هزینه‌های تبادل ارزش برشمرد.

Image
chevron_left بولتن نیوز

به منظور رفع برخی دغدغه‌ها در امر واگذاری‌ها اختیارات خاص توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد تفویض شد.

Image
chevron_left گمرک جمهوری اسلامی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض اختیارات توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد برای رفع برخی دغدغه‌های منطقه‌ای در واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

عضو هیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌تواند تعدیلی در قیمت آن در شهرهای بزرگ داشته باشد.

Image
chevron_left بانک ملی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض اختیارات توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد برای رفع برخی دغدغه‌های منطقه‌ای در واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر که کشور دچار بحران اقتصادی شده، فروش این اموال موجب خواهد شد که بخش خصوصی بیشتر وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و جریان نقدینگی در کشور فعال شود.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- عضو هیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌تواند تعدیلی در قیمت آن در شهرهای بزرگ داشته باشد.

Image
chevron_left بورس 24

به گفته وزیر اقتصاد، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال 1396 حدود 65 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌ها شناسایی شده بود که تنها...

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بخشی از اموال بانک‌ها در قالب ساختمان است که دلیل آن سودآوری این بخش بود اما در ح...

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: نظام بانکی که باید حلال مشکل بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد، در سال‌های اخیر به قدری در بنگاهداری و املاک‌داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمی‌شود.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

یک قانون اثربخش باید هزینه بنگاه‌داری برای بانک‌ها را آنچنان بالا ببرد که خودخواسته به واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بپردازند.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

وزیر اقتصاد: آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، پایان سال‌جاری است

Image
chevron_left گمرک جمهوری اسلامی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

نماینده مجلس با اعلام صفر شدن اموال مازاد بانک‌ها در سال آینده، گفت: برخی بانک‌ها قیمت املاک را تا حدی گران اعلام می‌کنند که به‌راحتی نمی‌توان‌بخشی از اموال را واگذار کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

همایون دارابی دنیای اقتصاد: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با تنها سه روز کاری ناشی از تعطیلی فرارسیدن عید سعید فطر و پانزده خرداد شاهد جو آرامش و رشد شاخص بود. بر این اساس در هفته گذشته بازدهی 1/ 1 درصدی در کارنامه بازار سهام ثبت شد.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید هرچه سریعتر انجام شود، چراکه در حال حاضر سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات به کندی عمل می‌کنند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، گفت: بانک‌ها باید تا پایان سال 98 برای کمک به تامین نقدینگی و چابک‌سازی ساختارهای مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left صدا و سیما

بانک‌ها باید تا پایان سال 98 برای کمک به تامین نقدینگی و چابک‌سازی ساختارهای مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند

Image
chevron_left تابناک

به گفته وزیر اقتصاد، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال 1396 حدود 65 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌ها شناسایی شده بود که تنه...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، گفت: بانک‌ها باید تا پایان سال 98 برای کمک به تامین نقدینگی و چابک‌سازی ساختارهای مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left اتاق خبر

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، گفت: بانک‌ها باید تا پایان سال 98 برای کمک به تامین نقدینگی و چابک‌سازی ساختارهای مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه ثروت

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left ایران جیب

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم…

Image
chevron_left ایسنا

بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال‌جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

Image
chevron_left خبرگزاری خانه ملت

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

وزیر اقتصاد ضمن دستور به مدیران بانک‌ها برای فروش اموال تا پایان سال‌جاری، توصیه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های زیانده و حتی ورشکسته ارائه کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- وزیر اقتصاد طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی: آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، پایان سال‌جاری است وزیر امور اقتصادی و دارایی طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد: ب...

Image
chevron_left بورس پرس

وزیر اقتصاد ضمن دستور به مدیران بانک‌ها برای فروش اموال تا پایان سال‌جاری، توصیه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های زیانده و حتی ورشکسته ارائه کرد.

Image
chevron_left بانک ملی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه تعادل

دژپسند برای فروش اموال مازاد بانک‌ها مهلت تعیین و اعلام کرده است این مهلت تا پایان امسال به پایان می‌رسد.

Image
chevron_left جماران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد.

Image
chevron_left روزنامه جوان - جوان آنلاین

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد.

مشاهده صفحه:     1     2     3