Image
chevron_left نسیم اقتصاد

رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left سبا ۷۲۴

رئیس دیوان محاسبات گفت: سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران - ایرنا - رئیس دیوان محاسبات گفت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نامه‌ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده‌اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

شورای هماهنگی سران قوا اخیرا مصوب کرده است که از این پس وصول چک‌های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، چک‌های مزبور دیگر قابل‌ظهرنویسی نیست و متقاضی باید حتما نام ذی‌نفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. آن‌گونه که در خبرها آمده است، ...

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- شورای هماهنگی سران قوا اخیرا مصوب کرده است که از این پس وصول چک‌های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، چک‌های مزبور دیگر قابل‌ظهرنویسی نیست و متقاضی باید حتما نام ذی‌نفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

رضا خسروشاهی شورای هماهنگی سران قوا اخیرا مصوب کرده است که از این پس وصول چک‌های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، چک‌های مزبور دیگر قابل‌ظهرنویسی نیست و متقاضی باید حتما نام ذی‌نفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. آن‌گونه که در خبر...

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

راه مردم؛ در مملکت ماچندوقتی ایست که مسولین محترم در قالب سفرهای استانی به شهرها سرکشی واز نزدیک با مردم و مدیران دیداروگفتگو می‌کنند و این کارحسنه بسیار خوب وعالیست چه بسا در این دیدارهای باعث می‌شود مردم به منتخبین خود اعتمادبیشتری نمایند و همچنین مسولین ا...

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

بانک مرکزی در تمام دنیا گاهی اوقات نیاز دارد روبه‌روی تکلیف کنندگان خود بایستد، اما وقتی خودش توسط وزیر یا رئیس‌جمهور انتخاب شود، قطعا نمی‌تواند جلوی دولت بایستد

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام‌های مالی کشور می‌دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می‌افزاید.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام‌های مالی کشور می‌دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می‌افزاید.

Image
chevron_left شروع آنلاین

تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه ثروت

تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left دنیای بانک

تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left سبا ۷۲۴

تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام‌های مالی کشور می‌دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می‌افزاید.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- تهیه پول خرد بویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از اسکناس‌ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده‌اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینه‌های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می‌کند.

Image
chevron_left رجانیوز

حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left وانا

کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام‌های مالی کشور می‌دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می‌افزاید.

Image
chevron_left نامه نیوز

ایرنا نوشت: کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام‌های مالی کشور می‌دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می‌افزاید.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام‌های مالی کشور می‌دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می‌افزاید.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

رئیس دیوان محاسبات مهرماه سال‌جاری اعلام کرد دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رای داد. اما ولی‌الله سیف نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض می‌کند و این حکم در مرحله تجدیدنظر دیوان محاسبات مجدد بررسی می‌شود.

Image
chevron_left افکار نیوز

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد. ولی‌الله سیف 3 مرداد 97 و در بحبوحه «آشفتگی بازار ارز» از ریاست کل بانک مرکزی رفت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد. ولی‌الله سیف 3 مرداد 97 و در بحبوحه «آشفتگی بازار ارز» از ریاست کل بانک مرکزی رفت.

Image
chevron_left بولتن نیوز

آخرین اطلاعات کسب شده حاکی از این است که حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left امین نیوز

فارس نوشت: براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

راساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left تصویر روز

تصویر روز: براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left جهان نیوز

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left جهان نیوز

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left جهان نیوز

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left مشرق

حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

رئیس دیوان محاسبات مهرماه سال‌جاری اعلام کرد دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رای داد.

Image
chevron_left بازار خبر

آخرین اطلاعات کسب شده حاکی ازین است که حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left با اقتصاد

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left نامه نیوز

فارس نوشت: براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد. ولی‌الله سیف 3 مرداد 97 و در بحبوحه «آشفتگی بازار ارز» از ریاست کل بانک مرکزی رفت.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین اطلاعات کسب شده حاکی ازین است که حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left الف

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left فرارو

بنابراین گزارش، حکم صادره دیوان محاسبات درباره «انفصال از خدمت سیف» مانع از پوشیدن ردای «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

براساس اطلاعات به دست آمده حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تایید شده است و به این ترتیب سیف نمی‌تواند حتی مشاور روحانی باشد.

Image
chevron_left رادیو گفت‌و‌گو

رئیس مرکز آمار ایران، تاکید کرد: در همه کشورهای دنیا یک مرجع برای ارائه آمار وجود دارد و فقط در کشور ما است که دو نهاد به‌صورت موازی به ارائه آمار در مورد یک موضوع واحد می‌پردازند.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left نامه نیوز

انتصاب مسعود کرباسیان به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حالی انجام شده که او هیچ تخصصی در زمینه نفت ندارد.

Image
chevron_left بهارنیوز

مشاهده صفحه:     1